กลับไปหน้าแรก/  Home
ขออนุญาตสถานที่,
ทะเบียนยา, โฆษณายา
คำขอหรือแก้ไขใบอนุญาต,
คำแนะนำด้านยาต่างๆ,แบบฟอร์มการส่งรายงานต่อ อย.
บริการสืบค้นจากฐาน
ข้อมูลทะเบียนตำรับยา
ข้อมูลเชิงสถิติ มูลค่าการ
ผลิต, นำหรือสั่งยา, สถิติ
ใบอนุญาต/ ตำรับยา
บัญชียาหลักแห่งชาติ

ระบบแผนและงบประมาณ กองควบคุมยา

  การทบทวนทะเบียน
  ตำรับยา
สาระน่ารู้
การตรวจสอบรายการ
ที่มีผู้ผลิต / ผู้นำเข้า
เพียงรายเดียว(Monopoly)
จากโรงพยาบาลต่างๆ

   
นโยบายแห่งชาติด้าน
  ยาและยุทธศาสตร์
  การพัฒนาระบบยา
  แห่งชาติ


ยาสามัญประจำบ้าน: แสดงรายการทั้งหมด
Download ประกาศที่เกี่ยวข้องกับ ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน
 
 

   1 ยาแก้ปวดท้อง ท้องอืด ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ


        (1.1) ยาเม็ดลดกรด อะลูมินา-แมกนีเซีย

ในสูตรตำรับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ
Aluminium Hydroxide 200-600 mg.
Magnesium Hydroxide 200-400 mg.
สรรพคุณ บรรเทาอาการจุกเสียด ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ และปวดท้องเนื่องจากมีกรดมาก ในกระเพาะอาหารหรือแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้
ขนาดและวิธีใช้ เคี้ยวยาก่อนกลืน
รับประทานก่อนอาหาร 1/2 ชั่วโมง หรือหลังอาหาร 1 ชั่วโมง หรือเมื่อมีอาการ
ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1-4 เม็ด
เด็ก 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 1-2 เม็ด
(โดยให้คณะอนุกรรมการพิจารณาตำรับยาแผนปัจจุบัน ที่ใช้ สำหรับมนุษย์พิจารณาตามขนาด ที่ถูกต้องตามสูตร ตำรับที่ผู้รับอนุญาต ขอขึ้นทะเบียนตำรับยา)
คำเตือน 1) ห้ามใช้ในผู้ที่เป็นโรคหัวใจหรือโรคไต
2) ไม่ควรรับประทานเป็นเวลานานกว่า 2 สัปดาห์ นอกจากแพทย์สั่ง สำหรับตำรับที่มี Low Sodium คือ มีผลวิเคราะห์ที่แสดงว่ามีปริมาณของ Sodium ในขนาดรับประทานต่อวันไม่เกิน 5 mEq (115 mg.) ให้แจ้งคำเตือนดังนี้
1) ห้ามใช้ในผู้ที่เป็นโรคไต
2) ไม่ควรรับประทานเป็นเวลานานกว่า 2 สัปดาห์ นอกจากแพทย์สั่ง
การเก็บรักษา เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 40 องศาเซลเซียส
ขนาดบรรจุ แผงพลาสติกหรืออลูมิเนียมละ 4 และ 10 เม็ด

        (1.2) ยาน้ำลดกรด อะลูมินา-แมกนีเซีย

ในสูตรตำรับ 5 มิลลิลิตรประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ
Aluminium Hydroxide 165-650 mg.
Magnesium Hydroxide 103-500 mg.
สรรพคุณ บรรเทาอาการจุกเสียด ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ และปวดท้องเนื่องจากมีกรดมาก ในกระเพาะอาหารหรือแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้
ขนาดและวิธีใช้ เขย่าขวดก่อนใช้ยา
รับประทานก่อนอาหาร 1/2 ชั่วโมง หรือหลังอาหาร 1 ชั่วโมง หรือเมื่อมีอาการ
ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1-4 ช้อนชา
เด็ก 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 1-2 ช้อนชา
เด็ก 3-6 ปี รับประทานครั้งละ 1/2-1 ช้อนชา
(โดยให้คณะอนุกรรมการพิจารณาตำรับยาแผนปัจจุบัน ที่ใช้ สำหรับมนุษย์พิจารณาตาม ขนาดที่ถูกต้องตามสูตรตำรับ ที่ผู้รับอนุญาตขอขึ้นทะเบียนตำรับยา)
คำเตือน 1) ห้ามใช้ในผู้ที่เป็นโรคหัวใจหรือโรคไต
2) ไม่ควรรับประทานเป็นเวลานานกว่า 2 สัปดาห์ นอกจากแพทย์สั่ง สำหรับตำรับที่มี Low Sodium คือ มีผลวิเคราะห์ที่แสดงว่ามีปริมาณของ Sodium ในขนาดรับประทานต่อวันไม่เกิน 5 mEq (115 mg.) ให้แจ้งคำเตือนดังนี้
1) ห้ามใช้ในผู้ที่เป็นโรคไต
2) ไม่ควรรับประทานเป็นเวลานานกว่า 2 สัปดาห์ นอกจากแพทย์สั่ง
การเก็บรักษา เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 40 องศาเซลเซียส
ขนาดบรรจุ ขวดละ 240 มิลลิลิตร และ 450 มิลลิลิตร

        (1.3) ยาเม็ดแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ โซดามินท์

ในสูตรตำรับ 5 มิลลิลิตรประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ
Sodium Bicarbonate 300 mg.
Peppermint Oil 0.003 ml.
สรรพคุณ บรรเทาอาการจุกเสียด ลดอาการระคายเคือง เนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหาร
ขนาดและวิธีใช้ รับประทานหลังอาหาร 1 ชั่วโมง หรือเมื่อมีอาการ
ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 3-6 เม็ด
เด็ก 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 1-3 เม็ด
คำเตือน 1) ห้ามใช้ในผู้ที่เป็นโรคไต
2) ไม่ควรรับประทานเป็นเวลานานกว่า 2 สัปดาห์ นอกจากแพทย์สั่ง
การเก็บรักษา เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 40 องศาเซลเซียส
ขนาดบรรจุ แผงพลาสติกหรืออลูมิเนียมละ 4 และ 10 เม็ด

        (1.4) ยาขับลม

ในสูตรตำรับ 15 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ
Capsicum Tincture 0.060-0.500 ml.
Compound Cardamom Tincture 0.035-1.800 ml.
Strong Ginger Tincture 0.024-0.240 ml.
สรรพคุณ บรรเทาอาการท้องขึ้น ท้องอืด ท้องเฟ้อ และขับลมในกระเพาะอาหาร
ขนาดและวิธีใช้ เขย่าขวดก่อนใช้ยา
รับประทานวันละ 3-4 ครั้ง
ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1 หรือ 2 ช้อนโต๊ะ
เด็ก 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 1/2 หรือ 1 ช้อนโต๊ะ
(โดยให้คณะอนุกรรมการพิจารณาตำรับยาแผนปัจจุบัน ที่ใช้ สำหรับมนุษย์พิจารณาตามขนาด ที่ถูกต้องตามสูตรตำรับที่ผู้รับอนุญาต ขอขึ้นทะเบียนตำรับยา)
คำเตือน ยานี้มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ …..% ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง
การเก็บรักษา เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 40 องศาเซลเซียส และป้องกัน ไม่ให้ถูกแสงแดด
ขนาดบรรจุ ขวดละ 180 มิลลิลิตร 240 มิลลิลิตร และ 450 มิลลิลิตร

        (1.5) ยาแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ยาธาตุน้ำแดง

ในสูตรตำรับ 15 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ
Sodium Bicarbonate 0.15-0.60 g.
Compound Rhubarb Tincture 0.50-2.00 ml.
และ/หรือ Tincture อื่นๆ ที่มีสรรพคุณทางยา ได้แก่
Compound Cardamom Tincture 0.01-1.00 ml.
Compound Gentian Tincture 0.18-1.10 ml.
Compound Tinospora Tincture 0.50 ml.
Weak Ginger Tincture 0.48-2.01 ml.
Strong Ginger Tincture 0.10-0.30 ml.
Nux Vomica Tincture 0.09-0.10 ml.
Ipecacuanha Tincture 0.18-0.30 ml.
และ/หรือ Volatile Substance อื่นๆ ที่มีสรรพคุณทางยาได้แก่
Peppermint Spirit 0.15-0.30 ml.
Peppermint Oil 0.03-0.20 ml.
Menthol 0.05-0.30 ml.
Concentrated Dill Water 0.10 ml.
Camphor 19.00 mg.
สรรพคุณ บรรเทาอาการปวดท้องเนื่องจากจุกเสียด ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ
ขนาดและวิธีใช้ เขย่าขวดก่อนใช้ยา
รับประทานก่อนอาหารวันละ 3 ครั้ง
ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1 หรือ 2 ช้อนโต๊ะ
เด็ก 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 1/2 หรือ 1 ช้อนโต๊ะ
(โดยให้คณะอนุกรรมการพิจารณาตำรับยาแผนปัจจุบัน ที่ใช้ สำหรับมนุษย์พิจารณ าตามขนาดที่ถูกต้องตามสูตร ตำรับที่ผู้รับอนุญาต ขอขึ้นทะเบียนตำรับยา)
คำเตือน 1) ห้ามใช้ในผู้ที่เป็นโรคหัวใจหรือโรคไต
2) ไม่ควรรับประทานเป็นเวลานานกว่า 2 สัปดาห์ นอกจากแพทย์สั่ง
3) ยานี้มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ …..% ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง
การเก็บรักษา เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 40 องศาเซลเซียส และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด
ขนาดบรรจุ ขวดละ 180 มิลลิลิตร 240 มิลลิลิตร และ 450 มิลลิลิตร

        (1.6) ยาน้ำแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ โซเดียมไบคาร์บอเนต

ในสูตรตำรับ 5 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ
Sodium Bicarbonate 50 mg.
โดยในสูตรตำรับไม่อนุญาตให้ใช้ Alcohol เป็นส่วนผสม
สรรพคุณ บรรเทาอาการท้องอืด ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ เนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหาร
ขนาดและวิธีใช้ ใช้ป้อนให้ทารกและเด็กหลังอาหาร หรือเมื่อมีอาการ ไม่ควรให้เกินวันละ 6 ครั้ง
เด็กอายุ 2-3 ปี ครั้งละ 2-3 ช้อนชา
เด็กอายุ 6-12 เดือน ครั้งละ 2 ช้อนชา
เด็กอายุ 1-6 เดือน ครั้งละ 1 ช้อนชา
ทารกแรกเกิด-1 เดือน ไม่ควรใช้
คำเตือน 1) ห้ามใช้ในผู้ที่เป็นโรคหัวใจหรือโรคไต
2) ไม่ควรรับประทานเป็นเวลานานกว่า 2 สัปดาห์ นอกจากแพทย์สั่ง
การเก็บรักษา เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 40 องศาเซลเซียส และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด
ขนาดบรรจุ ขวดละ 60 มิลลิลิตร

        (1.7) ยาทาแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ทิงเจอร์มหาหิงคุ์

ในสูตรตำรับ ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ
Asafetida 20 % w/v
สรรพคุณ บรรเทาอาการท้องขึ้น ท้องเฟ้อ ปวดท้องในเด็ก
ขนาดและวิธีใช้ ทาบางๆ ที่หน้าท้อง วันละ 2-3 ครั้ง
คำเตือน ห้ามรับประทาน
การเก็บรักษา เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 40 องศาเซลเซียส และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด
ขนาดบรรจุ ขวดละ 15 มิลลิลิตร 30 มิลลิลิตร และ 60 มิลลิลิตร
 
กลับสู่ด้านบน  

 
 

   2 ยาแก้ท้องเสีย


        (2.1) ยาแก้ท้องเสีย ผงน้ำตาลเกลือแร่

ในสูตรตำรับ 1 ซอง ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ
Sodium Chloride 0.875 g.
Sodium Bicarbonate 0.625 g.
Potassium Chloride 0.375 g.
Glucose - Anhydrous 5.000 g.
หรือ
ในสูตรตำรับ 1 ซอง ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ
Sodium Chloride 0.875 g.
Trisodium Citrate Dihydrate 0.725 g..
Potassium Chloride 0.375 g.
Glucose Anhydrous 5.000 g.
สรรพคุณ ทดแทนการเสียน้ำในรายที่มีอาการท้องร่วง หรือในรายที่มีอาเจียนมากๆ และป้องกันการช็อคเนื่องจากการที่ร่างกายขาดน้ำ
วิธีใช้ เทผงยาทั้งซองละลายในน้ำสะอาด เช่น น้ำต้มสุกที่เย็นแล้ว ประมาณ 250 มิลลิลิตร (1 แก้ว) ให้ดื่มมากๆ เมื่อเริ่มมีอาการท้องร่วง ถ้าถ่ายบ่อยให้ดื่มบ่อยครั้งขึ้น ถ้าอาเจียนด้วยให้ดื่มทีละน้อยแต่บ่อยครั้ง
ขนาดการใช้ เด็กอายุมากกว่า 2 ปี-ผู้ใหญ่ ให้ดื่มสารละลายเกลือแร่ประมาณ 1 แก้ว (250 มิลลิลิตร) ต่อการถ่ายอุจจาระ 1 ครั้ง หรือตามความกระหายของผู้ป่วย
เด็กอ่อน-เด็กอายุ 2 ปี ให้ดื่มทีละน้อยสลับกับน้ำเปล่าประมาณวันละ 3 ซองหรือมากพอที่คนไข้ต้องการและดื่มต่อไปจนกว่าอาการจะดีขึ้น
คำเตือน 1) ผู้ที่เป็นโรคหัวใจหรือโรคไต ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้
2) ถ้าผู้ป่วยยังมีอาการอาเจียนมาก เหงื่อออกมาก ตัวเย็น ความรู้สึกเปลี่ยนแปลงไป หรือหมดสติ ควรนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลโดยด่วน
การเก็บรักษา 1) เก็บในที่แห้ง และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด
2) ยาที่ละลายน้ำแล้วเกิน 24 ชั่วโมง ไม่ควรใช้
ขนาดบรรจุ 1 ซองสำหรับผสมน้ำ 250 มิลลิลิตร
 
กลับสู่ด้านบน  

 
 

   3 ยาระบาย


        (3.1) ยาระบายกลีเซอรีนชนิดเหน็บทวารสำหรับเด็ก

ในสูตรตำรับ 1 แท่ง ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ
Glycerin 91 % w/w
สรรพคุณ สำหรับบรรเทาอาการท้องผูก ใช้เหน็บทวารหนักเพื่อช่วยการขับถ่าย
ขนาดและวิธีใช้ ใช้เหน็บทวารหนักครั้งละ 1 แท่ง เมื่อต้องการ ควรรอไว้ 15 นาที เพื่อให้ตัวยาละลาย
คำเตือน ไม่ควรใช้เป็นประจำ
การเก็บรักษา เก็บในตู้เย็น และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด
ขนาดบรรจุ แท่งละ 1.5 กรัม บรรจุแผง

        (3.2) ยาระบายกลีเซอรีนชนิดเหน็บทวารสำหรับผู้ใหญ่

ในสูตรตำรับ 1 แท่ง ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ
Glycerin 91 % w/w
สรรพคุณ สำหรับบรรเทาอาการท้องผูก ใช้เหน็บทวารหนักเพื่อช่วยการขับถ่าย
ขนาดและวิธีใช้ ใช้เหน็บทวารหนักครั้งละ 1 แท่ง เมื่อต้องการ ควรรอไว้ 15 นาที เพื่อให้ตัวยาละลาย
คำเตือน ไม่ควรใช้เป็นประจำ
การเก็บรักษา เก็บในตู้เย็น และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด
ขนาดบรรจุ แท่งละ 2.55 กรัม บรรจุแผง

        (3.3) ยาระบายแมกนีเซีย

ในสูตรตำรับ 15 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ
Magnesium Hydroxide 1.2 g.
สรรพคุณ ยาระบาย
ขนาดและวิธีใช้ เขย่าขวดก่อนใช้ยา
รับประทานก่อนนอนหรือตื่นนอนเช้า
ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 2-3 ช้อนโต๊ะ (30-45 มิลลิลิตร)
เด็ก 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 1-2 ช้อนโต๊ะ (15-30 มิลลิลิตร)
เด็ก 1-6 ปี รับประทานครั้งละ 1-3 ช้อนชา ( 5-15 มิลลิลิตร)
คำเตือน 1) ห้ามใช้เมื่อมีอาการปวดท้อง หรือคลื่นไส้อาเจียน
2) ไม่ควรรับประทานเป็นประจำ
การเก็บรักษา เก็บที่อุณหภูมิระหว่าง 15-30 องศาเซลเซียส
ขนาดบรรจุ ขวดละ 60 มิลลิลิตร และ120 มิลลิลิตร

        (3.4) ยาระบายมะขามแขก

ในสูตรตำรับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ
ฝักมะขามแขกที่เอาเมล็ดออกแล้ว
ซึ่งมีปริมาณ Sennosides เทียบเท่ากับ Sennoside B 7.5 mg..
สรรพคุณ ยาระบาย
ขนาดและวิธีใช้ รับประทานก่อนนอนหรือตื่นนอนเช้า
ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 3-4 เม็ด
เด็ก 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 1-2 เม็ด
คำเตือน 1) ห้ามใช้เมื่อมีอาการปวดท้องหรือคลื่นไส้อาเจียน
2) หญิงมีครรภ์หรือให้นมบุตรควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยา
3) ไม่ควรรับประทานเป็นประจำ
การเก็บรักษา เก็บในที่แห้ง และอุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส
ขนาดบรรจุ แผงพลาสติกหรืออลูมิเนียมละ 4 และ10 เม็ด

        (3.5) ยาระบาย โซเดียม คลอไรด์ ชนิดสวนทวาร

ในสูตรตำรับ ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ
Sodium Chloride 15 % w/v
สรรพคุณ สำหรับบรรเทาอาการท้องผูก ใช้สวนทวารให้ถ่ายอุจจาระ
ขนาดและวิธีใช้ สวนเข้าทางทวารหนัก แล้วกลั้นไว้จนทนไว้ไหวจึงเข้าส้วม
ผู้ใหญ่ ใช้ครั้งละ 20-40 มิลลิลิตร
เด็ก 6-12 ปี ใช้ครั้งละ 10-20 มิลลิลิตร
เด็ก 1-6 ปี ใช้ครั้งละ 5-10 มิลลิลิตร
คำเตือน ไม่ควรใช้เป็นประจำ
การเก็บรักษา เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 40 องศาเซลเซียส
ขนาดบรรจุ หลอดพลาสติก 10 มิลลิลิตร และ 20 มิลลิลิตร
 
กลับสู่ด้านบน  

 
 

   4 ยาถ่ายพยาธิลำไส้


       (4.1) ยาถ่ายพยาธิตัวกลม มีเบนดาโซล

ในสูตรตำรับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ
Mebendazole 100 mg.
สรรพคุณ ถ่ายพยาธิเส้นด้าย ตัวกลม
ขนาดและวิธีใช้ เคี้ยวยาให้ละเอียดก่อนกลืน
สำหรับพยาธิเส้นด้ายและพยาธิเข็มหมุด ทั้งเด็กอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปและผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1 เม็ด หลังอาหารเย็นเพียงครั้งเดียว
สำหรับพยาธิตัวกลมอื่นๆ ได้แก่ พยาธิปากขอ พยาธิไส้เดือน และพยาธิแส้ม้า ทั้งเด็กอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปและผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 2 ครั้ง หลังอาหารเช้าและเย็นติดต่อกัน 3 วัน และอาจรับประทานซ้ำอีก 1 เม็ด หลังจากการรักษาครั้งแรก 2 สัปดาห์ต่อมา
คำเตือน 1) ไม่ควรใช้ในหญิงมีครรภ์ในระยะ 3 เดือนแรก และผู้ที่เป็นโรคตับ
2) ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี
การเก็บรักษา ป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด
ขนาดบรรจุ แผงพลาสติกหรืออลูมิเนียมละ 6 เม็ด
 
กลับสู่ด้านบน  

 
 

   5 ยาบรรเทาปวด ลดไข้


        (5.1) ยาเม็ดบรรเทาปวด ลดไข้แอสไพริน

ในสูตรตำรับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ
Aspirin 325 mg.
สรรพคุณ ลดไข้ บรรเทาอาการปวด
ขนาดและวิธีใช้ รับประทานหลังอาหารทันทีหรือขณะท้องไม่ว่างแล้วดื่มน้ำตามมากๆ
รับประทานทุกๆ 4 –6 ชั่วโมงเมื่อมีอาการ ไม่ควรรับประทานเกินวันละ 5 ครั้ง
ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1-2 เม็ด
เด็ก 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 1 เม็ด
เด็ก 3-6 ปี รับประทานครั้งละ 1/2 เม็ด
คำเตือน 1) ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และหญิงมีครรภ์ระยะใกล้คลอด
2) ห้ามใช้สำหรับลดไข้ในผู้ที่ป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ อีสุกอีใส และไข้เลือดออก
3) ห้ามใช้ในผู้ที่เป็นโรคแผลในระบบทางเดินอาหารและโรคหอบหืด
4) ห้ามใช้สำหรับรักษาอาการปวดเมื่อยเนื่องจากการทำงานหนัก
การเก็บรักษา เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 40 องศาเซลเซียส
ขนาดบรรจุ แผงพลาสติกหรืออลูมิเนียมละ 4 และ 10 เม็ด

        (5.2) ยาเม็ดบรรเทาปวด ลดไข้พาราเซตามอล 500 มก.

ในสูตรตำรับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ
Paracetamol 500 mg.
สรรพคุณ ลดไข้ บรรเทาอาการปวด
ขนาดและวิธีใช้ รับประทานทุก 4 หรือ 6 ชั่วโมง เมื่อมีอาการ ไม่ควรรับประทานเกินวันละ 4 ครั้ง
ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1-2 เม็ด
เด็ก 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 1/2-1 เม็ด
คำเตือน 1) ถ้าใช้ยานี้เกินขนาดที่ระบุไว้บนฉลาก หรือเอกสารกำกับยา จะทำให้เป็นพิษต่อ ตับได้ และไม่ควรใช้ยานี้ติดต่อกันเกิน 5 วัน
2) ผู้ที่เป็นโรคตับ โรคไต ควรปรึกษาแพทย์หรือ เภสัชกรก่อนใช้ยานี้
3) ห้ามใช้สำหรับรักษาอาการปวดเมื่อย เนื่องจากการทำงานหนัก
การเก็บรักษา เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 40 องศาเซลเซียส
ขนาดบรรจุ แผงพลาสติกหรืออลูมิเนียมละ 4 และ 10 เม็ด

        (5.3) ยาเม็ดบรรเทาปวด ลดไข้พาราเซตามอล 325 มก.

ในสูตรตำรับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ
Paracetamol 325 mg.
สรรพคุณ ลดไข้ บรรเทาอาการปวด
ขนาดและวิธีใช้ รับประทานทุก 4 หรือ 6 ชั่วโมง เมื่อมีอาการ ไม่ควรรับประทานเกินวันละ 5 ครั้ง
ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 2 เม็ด
เด็ก 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 1 เม็ด
เด็ก 3-6 ปี รับประทานครั้งละ 1/2 เม็ด
คำเตือน 1) ถ้าใช้ยานี้เกินขนาดที่แนะนำ จะทำให้เป็นพิษต่อตับได้ และไม่ควรใช้ยานี้ติดต่อกันเกิน 5 วัน
2) ผู้ที่เป็นโรคตับ โรคไต ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้
3) ห้ามใช้สำหรับรักษาอาการปวดเมื่อย เนื่องจากการทำงานหนัก
การเก็บรักษา เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 40 องศาเซลเซียส
ขนาดบรรจุ แผงพลาสติกหรืออลูมิเนียมละ 4 และ 10 เม็ด

        (5.4) ยาน้ำบรรเทาปวด ลดไข้พาราเซตามอล

ในสูตรตำรับ 5 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ
Paracetamol 120 mg.
โดยในสูตรตำรับไม่อนุญาตให้ใช้ Alcohol เป็นส่วนผสม
สรรพคุณ ลดไข้ บรรเทาอาการปวด
ขนาดและวิธีใช้ รับประทานทุก 4 หรือ 6 ชั่วโมง เมื่อมีอาการ ไม่ควรรับประทานเกินวันละ 5 ครั้ง
- สำหรับขนาดบรรจุขวดละ 60 มิลลิลิตรพร้อมช้อนชาให้แสดงขนาดรับประทานดังนี้
เด็กอายุ 3-6 ปี รับประทานครั้งละ 1-2 ช้อนชา (5-10 มิลลิลิตร)
เด็กอายุ 1-3 ปี รับประทานครั้งละ 1/2-1 ช้อนชา (2.5-5 มิลลิลิตร)
เด็กอายุ 6 เดือน-1 ปี รับประทานครั้งละ 1/2 ช้อนชา (2.5 มิลลิลิตร)
- สำหรับขนาดบรรจุขวดละ 30 มิลลิลิตรพร้อมหลอดหยดให้แสดงขนาดรับประทานดังนี้
เด็กอายุ 4-5 เดือน รับประทานครั้งละ 2 หลอดหยด (2.4 มิลลิลิตร)
เด็กอายุ 2-3 เดือน รับประทานครั้งละ 1/2 หลอดหยด (1.8 มิลลิลิตร)
เด็กแรกเกิด –1 เดือน รับประทานครั้งละ 1 หลอดหยด (1.2 มิลลิลิตร)
คำเตือน 1) ถ้าใช้ยานี้เกินขนาดที่แนะนำ จะทำให้เป็นพิษต่อตับได้ และไม่ควรใช้ยานี้ติดต่อกันเกิน 5 วัน
2) ผู้ที่เป็นโรคตับ โรคไต ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้
การเก็บรักษา เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 40 องศาเซลเซียส
ขนาดบรรจุ ขวดสีชา 30 มิลลิลิตรในกล่องกระดาษพร้อมหลอดหยด (1.2 มิลลิลิตร) และขวดสีชา 60 มิลลิลิตรในกล่องกระดาษพร้อมช้อนชา

        (5.5) พลาสเตอร์บรรเทาปวด

ในสูตรตำรับ ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ
ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Volatile Substance ที่มีสรรพคุณทางยา และ/หรือ Herbal Extract และ/หรือ Herbal Substance หนึ่งหรือหลายชนิดผสมกัน ได้แก่

Borneol 0.21-1.00 %w/w
Camphor 1.00-2.80 %w/w.
Caoutchouc 30.00 %w/w
Ethylene Glycol Salicylate 2.00-6.00 %w/w
Eucalyptus Oil 0.50 %w/w
Menthol 0.30-6.49 %w/w
Methyl Salicylate 0.14-6.00 %w/w
Peppermint Oil 0.50-2.00 %w/w
Thymol 0.14-0.50 %w/w
Capsaicin Extract 0.65 %w/w
Polybutene 12.00 %w/w
Capsicum Powder 11.00 %w/w
Capsicum Oleoresin 3.00-11.00 %w/w
และ/หรือ Zinc Oxide 14.00-22.00 %w/w
สรรพคุณ ใช้บรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ
ขนาดและวิธีใช้ เช็ดบริเวณผิวหนังที่จะปิดให้สะอาดและแห้ง ปิดพลาสเตอร์ตรงบริเวณที่มีอาการปวด ควรเปลี่ยนวันละ 1-2 ครั้ง
คำเตือน อย่าใช้พลาสเตอร์นี้ในบริเวณเยื่อบุอ่อน ตา หรือบริเวณบาดแผลเปิด
การเก็บรักษา เก็บในที่เย็น และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด
ขนาดบรรจุ 10 แผ่น
 
กลับสู่ด้านบน  

 
 

   6 ยาแก้แพ้ ลดน้ำมูก


       (6.1) ยาเม็ดแก้แพ้ ลดน้ำมูก คลอร์เฟนิรามีน

ในสูตรตำรับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ
Chlorpheniramine Maleate 2 mg.
สรรพคุณ บรรเทาอาการแพ้ เช่น ลมพิษ น้ำมูกไหล
ขนาดและวิธีใช้ รับประทานทุก 4-6 ชั่วโมง เมื่อมีอาการ
ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1-2 เม็ด ไม่ควรรับประทานเกินวันละ 12 เม็ด
เด็ก 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 1 เม็ด ไม่ควรรับประทานเกินวันละ 6 เม็ด
คำเตือน 1) ไม่ควรใช้ยาติดต่อกันนานเกิน 7 วัน
2) ยานี้อาจทำให้เกิดอาการง่วงซึม จึงไม่ควรขับขี่ยานยนต์หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่อง จักรกล และหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสม
การเก็บรักษา เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 40 องศาเซลเซียส
ขนาดบรรจุ แผงพลาสติกหรืออลูมิเนียมละ 6 เม็ด แผงพลาสติกหรืออลูมิเนียมละ 4 และ 10 เม็ด
 
กลับสู่ด้านบน  

 
 

   7 ยาแก้ไอ ขับเสมหะ


       (7.1) ยาน้ำแก้ไอขับเสมหะสำหรับเด็ก

ในสูตรตำรับ 5 มล. ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ
Ammonium Carbonate 0.02 g.
Glycyrrhiza Fluidextract 0.25 ml..
สรรพคุณ บรรเทาอาการไอ ขับเสมหะ
ขนาดและวิธีใช้ รับประทานวันละ 3-4 ครั้ง
เด็ก 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 2 ช้อนชา (10 มิลลิลิตร)
เด็ก 3-6 ปี รับประทานครั้งละ 1 ช้อนชา ( 5 มิลลิลิตร)
เด็ก 1-3 ปี รับประทานครั้งละ 1/2 ช้อนชา (2.5 มิลลิลิตร)
การเก็บรักษา เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 40 องศาเซลเซียส และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด
ขนาดบรรจุ ขวดละ 60 มิลลิลิตร และ 120 มิลลิลิตร

       (7.2) ยาแก้ไอน้ำดำ

ในสูตรตำรับ 5 มล. ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ
Glycyrrhiza Fluidextract 0.6 ml.
Antimony Potassium Tartrate 1.2-2.0 mg.
Camphorated Opium Tincture 0.6 ml.
สรรพคุณ บรรเทาอาการไอ และช่วยขับเสมหะ
ขนาดและวิธีใช้ เขย่าขวดก่อนใช้
รับประทานวันละ 3-4 ครั้ง
ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1-2 ช้อนชา (5-10 มิลลิลิตร)
เด็ก 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 1/2 - 1 ช้อนชา (2.5-5 มิลลิลิตร)
คำเตือน 1) ห้ามใช้ยานี้ในเด็กที่อายุต่ำกว่า 6 ปี คนชรา และหญิงมีครรภ์
2) ห้ามใช้ยานี้ติดต่อกันนานเกิน 3 วัน
3) ยานี้มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ …..% ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง
การเก็บรักษา เก็บให้พ้นมือเด็ก และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด
ขนาดบรรจุ ขวดละ 60 มิลลิลิตร
 
กลับสู่ด้านบน  

 
 

   8 ยาดมหรือทาแก้วิงเวียน หน้ามืด คัดจมูก


       (8.1) ยาดมแก้วิงเวียน เหล้าแอมโมเนียหอม

ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ
Ammonium Carbonate 3.40 % W/V
Strong Ammonia Solution 3.60-6.75 % V/V
สรรพคุณ ดม บรรเทาอาการวิงเวียน หน้ามืด หรือทาผิวหนัง บรรเทาอาการเนื่องจากพิษแมลงกัดต่อย หรือถูกพืชมีพิษ
ขนาดและวิธีใช้ ใช้ชุบสำลีดม หรือใช้ทา
คำเตือน ห้ามรับประทาน
การเก็บรักษา ปิดฝาให้สนิท และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด
ขนาดบรรจุ ขวดละ 15 มิลลิลิตร

       (8.2) ยาดมแก้วิงเวียน แก้คัดจมูก

ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือVolatile Substance ที่มีสรรพคุณทางยา และ/หรือ Herbal Extract หนึ่งหรือหลายชนิดผสมกัน ได้แก่
Menthol 0.07-77.90%w/v
Camphor 0.45-42.00%w/v
Methyl Salicylate 3.00-15.00%w/v
Anise Oil 0.68%v/v
Burgamot Oil 0.50-0.68%v/v
Cajuput Oil 0.50-11.00 %v/v
Cassia Oil 0.50%w/v
Clove Oil 1.25 %v/v
Dwarf-Pine Needle Oil 1.00 %w/v
Eucalyptus Oil 1.50-23.00%v/v
Lavender Oil 4.69-8.00%v/v
Peppermint Oil 2.20-10.38%v/v
Sage Oil 6.00%w/v
Sassafras Oil 5.00%w/v
Turpentine Oil 0.71-8.00%w/v
Capsicum Tincture 4.00-8.00 %v/v
Myrrh Tincture 1.00%w/v
Ratanghia Tincture 0.40%v/v
Terpinol 3.33%v/v
Thymol 0.10%w/v
Camphor Spirit 3.00%v/v
Borneo Camphor 9.00%w/v
Bornyl Acetate 0.42%w/v
Linalyl Acetate 0.47%w/v
Phenyl Salicylate 0.60%w/v
Standard Chamomile Extract 10.00%w/v
สรรพคุณ บรรเทาอาการคัดจมูก หายใจไม่ออก และบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะ
วิธีใช้ ใช้สูดดม หรือทาบางๆ ตามคอและหน้าอก
คำเตือน ห้ามรับประทาน
การเก็บรักษา ปิดฝาให้สนิท และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด
ขนาดบรรจุ ไม่เกิน 14 มิลลิลิตร
หมายเหตุ สามารถทำในรูปยาสูดดมหรือยาน้ำสำหรับสูดดม

       (8.3) ยาทาระเหยบรรเทาอาการคัดจมูกชนิดขี้ผึ้ง

ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Volatile Substance ที่มีสรรพคุณทางยา หนึ่งหรือหลายชนิดผสมกัน ได้แก่
Menthol 1.35-3.00%w/w
Camphor 3.00-9.00%w/w
Cajuput Oil 3.00%w/w
Eucalyptus Oil 0.08-5.00%w/w
Terpentine Oil 4.68-5.00%w/w
สรรพคุณ บรรเทาอาการคัดจมูกและลดอาการอันเนื่องจากหวัด
วิธีใช้ ทายาที่บริเวณลำคอ หน้าอกและหลัง
คำเตือน ห้ามรับประทาน
การเก็บรักษา ปิดฝาให้สนิท และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด
ขนาดบรรจุ ไม่เกิน 50 กรัม
 
กลับสู่ด้านบน  

 
 

   9 ยาแก้เมารถ เมาเรือ


       (9.1) ยาเม็ดแก้เมารถ เมาเรือ ไดเมนไฮดริเนท

ในสูตรตำรับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ
Dimenhydrinate 50 mg.
สรรพคุณ ใช้ป้องกันอาการเมารถ เมาเรือ
ขนาดและวิธีใช้ ผู้ใหญ่รับประทานครั้งละ 1 เม็ด ก่อนออกเดินทางอย่างน้อย 30 นาที
คำเตือน ยานี้อาจทำให้เกิดอาการง่วงซึม จึงไม่ควรขับขี่ยานยนต์หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล และหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสม
การเก็บรักษา เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 40 องศาเซลเซียส
ขนาดบรรจุ แผงพลาสติกหรืออลูมิเนียมละ 2 เม็ด
 
กลับสู่ด้านบน  

 
 

   10 ยาสำหรับโรคตา


       (10.1) ยาหยอดตา ซัลฟาเซตาไมด์

ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ
Sulfacetamide Sodium 10 % w/v
สรรพคุณ รักษาอาการตาแดง ตาอักเสบ จากโรคติดเชื้อ
ขนาดและวิธีใช้ ใช้หยอดตาครั้งละ 1-2 หยด วันละ 3-4 ครั้ง
คำเตือน ห้ามใช้เมื่อเปิดใช้แล้วเกิน 1 เดือนหรือเมื่อยาเปลี่ยนสี ขุ่น หรือมีตะกอน
การเก็บรักษา เก็บในที่เย็นอุณหภูมิระหว่าง 8-15 องศาเซลเซียส และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด
ขนาดบรรจุ ขวดสีชาละ 10 มิลลิลิตร

       (10.2) ยาล้างตา

ในสูตรตำรับประกอบด้วย
Sodium Chloride
ใส่ Preservative ที่เหมาะสมสำหรับใช้กับยาตา ได้แก่ Benzalkonium Chloride 0.002-0.020 %w/v หรือ Chlorhexidine (Gluconate หรือ Acetate) 0.01 %w/v ปรับ pH 6-8 ด้วย Buffer ที่เหมาะสม และปรับน้ำยาให้เป็น Isotonic กับน้ำตา
สรรพคุณ ใช้ล้างตาเพื่อบรรเทาอาการแสบตา ระคายเคืองตา อันเนื่องมาจาก ผง ควัน สิ่งสกปรกเข้าตา
ขนาดและวิธีใช้ ใช้ล้างตาวันละ 2-3 ครั้ง
คำเตือน ห้ามรับประทาน
การเก็บรักษา ป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด
ขนาดบรรจุ ขวดละ 120 มิลลิลิตรพร้อมถ้วยล้างตา
 
กลับสู่ด้านบน  

 
 

   11 ยาสำหรับโรคปากและลำคอ


       (11.1) ยากวาดคอ

ในสูตรตำรับประกอบด้วย
Potassium Iodide 2.50 g.
Iodine 1.25 g.
Ethyl Alcohol (90 percent) 4.00 ml.
Purified Water 2.50 ml.
Peppermint Oil 0.40 ml.
Glycerin to 100.00 ml.
สรรพคุณ บรรเทาอาการอักเสบ และเจ็บในลำคอ
วิธีใช้ เติมน้ำสะอาดเท่าตัวแล้วใช้กวาดคอในผู้ใหญ่
คำเตือน ใช้สำหรับกวาดในคอเท่านั้น
การเก็บรักษา ปิดฝาให้สนิท เก็บในที่เย็น และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด
ขนาดบรรจุ ขวดละ 15 มิลลิลิตร

       (11.2) ยารักษาลิ้นเป็นฝ้า เยนเชี่ยนไวโอเลต

ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ
Gentian Violet 1%w/v
สรรพคุณ รักษากระพุ้งแก้มและลิ้นเป็นฝ้าขาว
วิธีใช้ ใช้สำลีชุบยาทาตามบริเวณที่เป็น วันละ 2-3 ครั้ง
คำเตือน ใช้สำหรับทาในปากเท่านั้น
การเก็บรักษา เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 40 องศาเซลเซียส
ขนาดบรรจุ ขวดละ 15 มิลลิลิตร และ 30 มิลลิลิตร

       (11.3) ยาแก้ปวดฟัน

ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ
Chlorobutanol 25g.
Clove Oil to 100 ml.
สรรพคุณ บรรเทาอาการปวดฟัน
วิธีใช้ ใช้ไม้เล็กๆ พันสำลีชุบยาอุดฟันตรงที่เป็นรู
คำเตือน 1) ระวังอย่าให้ถูกบริเวณอื่น
2) ไถ้าอาการไม่ดีขึ้นควรปรึกษาทันตแพทย์
การเก็บรักษา เก็บให้พ้นมือเด็ก และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด
ขนาดบรรจุ ขวดละ 8 มิลลิลิตร

       (11.4) ยาอมบรรเทาอาการระคายคอ

ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Volatile Substance ที่มีสรรพคุณทางยา และ/หรือ Herbal Extract และ/หรือ Herbal Substance หนึ่งหรือหลายชนิดผสมกัน ได้แก่
Abietis Pine Oil 0.30%v/w
Anise Oil 0.25%w/w
Borneol 1.66-2.00%w/w
Cinnamon Oil 0.35%w/w
Creosote 0.20%v/w
Eucalyptus Oil 0.15-0.16%w/w
Lemon Oil 0.30-0.52%v/w
Menthol 0.06-5.00%w/w
Peppermint Oil 0.19-3.33%w/w
Sylvestris Pine Oil 0.30%v/w
Licorice Extract 7.31-16.67%w/w
Tincture Capsicum 0.02%w/w
Amomum 1.00-4.00%w/w
Aniseed 2.00%w/w
Catechu 8.33-38.00%w/w
Cinnamon 2.00-10.00%w/w
Clove 0.67-4.00%w/w
Costus 0.67%w/w
Fennel 1.67-2.00%w/w
Ginger 2.00-8.00%w/w
Licorice 26.67-71.38%w/w
Saffron 2.00%w/w
Saussurea 1.00 - 3.00%w/w
Silver Leaf 0.93%w/w
และ/หรือ Honey 1.50-2.40%w/w
สรรพคุณ ทำให้ชุ่มคอ บรรเทาอาการระคายคอ
ขนาดและวิธีใช้ ใช้อมให้ละลายช้าๆ ครั้งละ 1-5 เม็ด (โดยให้คณะอนุกรรมการ พิจารณาตำรับยา แผนปัจจุบัน ที่ใช้ สำหรับมนุษย์พิจารณา ตามขนาดที่ถูกต้อง ตามสูตรตำรับที่ผู้รับอนุญาต ขอขึ้นทะเบียนตำรับยา)
การเก็บรักษา เก็บในที่แห้งและเย็น
ขนาดบรรจุ ไม่เกิน 100 เม็ด หรือ ไม่เกิน 30 กรัม

       (11.5) ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอ
( เพิ่มเติมตาม ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๐๐ ) พ.ศ ๒๕๔๙ เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน)

ในสูตรตำรับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ
Amyl metacresol ไม่เกิน 0.6 mg.
2,4 Dichloro Benzyl Alcohol ไม่เกิน 1.2 mg.
และอาจมี Ascorbic acid ไม่เกิน 100 mg
สรรพคุณ บรรเทาอาการเจ็บคอ
ขนาดและวิธีใช้ ผู้ใหญ่และเด็กอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป อมครั้งละ 1 เม็ดให้ละลายช้าๆในปากทุก 2-3 ชั่วโมง(โดยให้คณะอนุกรรมการพิจารณาการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันที่ใช้สำหรับมนุษย์ที่เป็นยาสามัญพิจารณาตามขนาดที่ถูกต้องตามสูตรตำรับที่ผู้รับอนุญาตขอขึ้นทะเบียนตำรับยา)
คำเตือน 1) หากใช้ติดต่อกัน 2 วัน แล้วอาการไม่ดีขึ้นควร ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
2) หญิงมีครรภ์และหญิงให้นมบุตรควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยา
3) ไม่ควรใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า ๖ ปี
การเก็บรักษา เก็บยาในที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 oC
ขนาดบรรจุ แผงอลูมิเนียมหรือแผงบลิสเตอร์ละไม่เกิน 8 เม็ด
 
กลับสู่ด้านบน  

 
 

   12 ยาใส่แผล ล้างแผล


       (12.1) ยาใส่แผล ทิงเจอร์ไอโอดีน

ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ
Iodine 2.0-2.5 %w/v
Potassium Iodide 2.4-2.5 %w/v
สรรพคุณ รักษาแผลสด
วิธีใช้ ใช้สำลีสะอาดชุบยาทาที่แผล
คำเตือน 1) หากมีอาการระคายเคืองหรือผื่นแดงเกิดขึ้น ให้หยุดใช้ยา
2) หลีกเลี่ยงอย่าให้ยาเข้าตา
การเก็บรักษา ปิดฝาให้สนิท และเก็บในที่อุณหภูมิต่ำกว่า 40 องศาเซลเซียส
ขนาดบรรจุ ขวดละ 15 มิลลิลิตร และ 30 มิลลิลิตร

       (12.2) ยาใส่แผล ทิงเจอร์ไทเมอรอซอล

ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ
Thimerosal 0.1 % w/v
สรรพคุณ รักษาบาดแผล
วิธีใช้ ใช้สำลีสะอาดชุบยาทาที่แผล
คำเตือน 1) หากมีอาการระคายเคืองหรือผื่นแดงเกิดขึ้น ให้หยุดใช้ยา
2) หลีกเลี่ยงอย่าให้ยาเข้าตา
การเก็บรักษา ปิดฝาให้สนิท และเก็บในที่อุณหภูมิต่ำกว่า 40 องศาเซลเซียส
ขนาดบรรจุ ขวดละ 15 มิลลิลิตร และ 30 มิลลิลิตร

       (12.3) ยาใส่แผล โพวิโดน-ไอโอดีน

ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ
Povidone-Iodine 10 % w/v
eqivalent to Iodine 1 % w/v
สรรพคุณ รักษาแผลสด
วิธีใช้ ใช้สำลีสะอาดชุบยาทาที่แผล
คำเตือน 1) หากมีอาการระคายเคืองหรือผื่นแดงเกิดขึ้น ให้หยุดใช้ยา
2) หลีกเลี่ยงอย่าให้ยาเข้าตา
การเก็บรักษา ปิดฝาให้สนิท และเก็บในที่อุณหภูมิต่ำกว่า 40 องศาเซลเซียส
ขนาดบรรจุ ขวดละ 15 มิลลิลิตร และ 30 มิลลิลิตร

       (12.4) ยาไอโซโพรพิล แอลกอฮอล์

ในสูตรตำรับประกอบด้วย
Isopropyl Alcohol Solution 70 % v/v
โดยสูตรตำรับต้องแต่งสีด้วย Brilliant Blue C.I. No.42090
สรรพคุณ ทำความสะอาดบาดแผล
วิธีใช้ ใช้ทำความสะอาดรอบบาดแผล
คำเตือน ห้ามรับประทาน
การเก็บรักษา ปิดฝาให้สนิท และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด
ขนาดบรรจุ ขวดละ 30 มิลลิลิตร

       (12.5) ยาเอทิล แอลกอฮอล์

ในสูตรตำรับประกอบด้วย
Ethyl Alcohol Solution 70 % v/v
โดยสูตรตำรับต้องแต่งสีด้วย Brilliant Blue C.I. No.42090
สรรพคุณ ทำความสะอาดบาดแผล
วิธีใช้ ใช้ทำความสะอาดรอบบาดแผล
คำเตือน ห้ามรับประทาน
การเก็บรักษา ปิดฝาให้สนิท และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด
ขนาดบรรจุ ขวดละ 30 มิลลิลิตร

       (12.6) น้ำเกลือล้างแผล

ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ
Sodium Chloride 0.9 % w/v
สรรพคุณ ทำความสะอาดบาดแผล
วิธีใช้ ใช้ทำความสะอาดรอบบาดแผล
การเก็บรักษา เก็บในที่อุณหภูมิต่ำกว่า 40 องศาเซลเซียส
ขนาดบรรจุ ขวดละ 500 มิลลิลิตร
 
กลับสู่ด้านบน  

 
 

   13 ยารักษาแผลติดเชื้อ ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก


       (13.1) ยารักษาแผลน้ำร้อนลวกฟีนอล
(ยกเลิกตาม ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๐๐ ) พ.ศ ๒๕๔๙ เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน)


ในสูตรตำรับประกอบด้วย
Phenol 1g.
Arachis Oil 50ml.
Calcium Hydroxide Solution to 100 ml.
สรรพคุณ รักษาแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก
วิธีใช้ เขย่าขวดก่อนใช้ยา ใช้สำลีชุบยานี้ทาปิดให้ทั่วบริเวณที่ถูกไฟไหม้หรือน้ำร้อนลวก เปลี่ยนยาวันละ 2-3 ครั้ง
คำเตือน ห้ามรับประทาน
การเก็บรักษา ป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด
ขนาดบรรจุ ขวดละ 30 มิลลิลิตร และ 60 มิลลิลิตร

       (13.2) ยารักษาแผลติดเชื้อ ซิลเวอร์ ซัลฟาไดอาซีน ครีม

ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ
Silver Sulfadiazine 1% w/w
สรรพคุณ ใช้ทาภายนอกเพื่อรักษาการติดเชื้อของแผล ซึ่งเกิดจากไฟไหม้ หรือน้ำร้อนลวก
วิธีใช้ ใช้ทาบริเวณแผลที่เป็น ควรทำความสะอาดแผล แล้วทาครีมทุกวัน วันละ 1-2 ครั้ง
(สำหรับแผลที่ถูกไฟไหม้ ควรใช้ครีมทุก 24 ชั่วโมง)
คำเตือน 1) ไม่ควรใช้ยานี้ในหญิงมีครรภ์ และทารกแรกเกิด (1 เดือนแรก)
2) ในคนที่แพ้ยา Sulphonamide
3) ในผู้ที่เป็นโรคตับและโรคไต
การเก็บรักษา เก็บในที่อุณหภูมิระหว่าง 15-30 องศาเซลเซียส
ขนาดบรรจุ หลอดละ 5 กรัม 15 กรัม และ 25 กรัม
 
กลับสู่ด้านบน  

 
 

   14 ยาบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ แมลงกัดต่อย


       (14.1) ยาหม่อง ชนิดขี้ผึ้ง

ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ Volatile Substance ที่มีสรรพคุณทางยา และ/หรือ Herbal Extract หนึ่งหรือหลายชนิดผสมกัน ได้แก่
Methyl Salicylate 1.14-50.00%w/w
Camphor 1.76-25.00%w/w
Menthol 3.00-20.00%w/w
Cinnamon Oil 1.00-2.40%w/w
Clove Oil 0.50-5.00%v/w
Eucalyptus Oil 1.50-13.70%v/w
Peppermint Oil 0.70-16.00%w/w
Terpentine Oil 2.00-3.80%v/w
Capsicum Tincture 0.80-8.00%v/v
Colophony 2.51%v/w
สรรพคุณ บรรเทาอาการปวด บวม อักเสบ เนื่องจากแมลงกัดต่อย หรือปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
วิธีใช้ ทาและนวดบริเวณที่มีอาการ
คำเตือน ห้ามรับประทาน
การเก็บรักษา ปิดฝาให้สนิท และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด
ขนาดบรรจุ ไม่เกิน 30 กรัม
 
กลับสู่ด้านบน  

 
 

   15 ยาสำหรับโรคผิวหนัง


       (15.1) ยารักษาหิดเหา เบนซิล เบนโซเอต

ในสูตรตำรับประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ
Benzyl Benzoate 25 % w/v
สรรพคุณ รักษาหิด เหา และโลน
ขนาดและวิธีใช้ เขย่าขวดก่อนใช้ยา สำหรับเด็กเล็กให้แบ่งยา มาเติมน้ำเท่าตัว แล้วผสมให้เข้ากัน

สำหรับรักษาหิด
อาบน้ำให้สะอาด ใช้ผ้าหรือแปรงอ่อนๆ ถูตรงบริเวณที่มีผื่นคัน แล้วทายานี้ให้ทั่วทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง แล้วจึงอาบน้ำ วันรุ่งขึ้นให้ทาซ้ำใหม่อีกครั้ง ตามวิธีเดิม

สำหรับรักษาเหาและโลน
ใส่ยานี้ให้ทั่วศีรษะหรือบริเวณ ที่มีเหาหรือโลน ทิ้งไว้ 1 วัน ถ้าเป็นมากให้ใช้ยา 2 ครั้งต่อวัน วันต่อมาจึงสระให้สะอาด เมื่อครบ 7 วันให้ตรวจดูอีกครั้งหนึ่ง ถ้ายังไม่หาย ให้ใส่ยาซ้ำตามวิธีเดิม
คำเตือน ระวังอย่าให้ยาเข้าตา
การเก็บรักษา เก็บในที่อุณหภูมิต่ำกว่า 25 องศาเซลเซียส และป้องกัน ไม่ให้ถูกแสงแดด
ขนาดบรรจุ ขวดสีชา 30 มิลลิลิตร และ 60 มิลลิลิตร

       (15.2) ยารักษาหิด ขี้ผึ้งกำมะถัน

ในสูตรตำรับ ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ
Sublimed Sulphur 10 % w/w
สรรพคุณ รักษาโรคหิด
วิธีใช้ ใช้ทาบริเวณที่เป็นหิด วันละ 2-3 ครั้ง
คำเตือน ถ้าเกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนังให้หยุดใช้ยา
การเก็บรักษา เก็บในที่อุณหภูมิต่ำกว่า 40 องศาเซลเวียส
ขนาดบรรจุ หลอดละ 5 กรัม และ 15 กรัม

       (15.3) ยารักษากลากเกลื้อน น้ำกัดเท้า

ในสูตรตำรับ ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ
Benzoic Acid 2.5-6.5 %w/w
Salicylic Acid 3.0-5.0 %w/w
สรรพคุณ รักษากลากเกลื้อน และโรคน้ำกัดเท้า
วิธีใช้ ใช้ทาบริเวณที่เป็นโรค วันละ 2-3 ครั้ง
คำเตือน ถ้าเกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนังให้หยุดใช้ยา
การเก็บรักษา เก็บในที่อุณหภูมิต่ำกว่า 40 องสาเซลเซียส
ขนาดบรรจุ หลอดละ 5 กรัม และ 15 กรัม

       (15.4) ยารักษาโรคผิวหนังเรื้อรัง

ในสูตรตำรับ ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ
Coal Tar 1 % w/w
สรรพคุณ รักษาโรคผิวหนังเรื้อรังบางชนิด เช่น เรื้อนกวาง ผิวหนังเป็นผื่นคัน
วิธีใช้ ใช้ทาบริเวณที่เป็นโรค วันละ 2-3 ครั้ง
คำเตือน ถ้าเกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนังให้หยุดใช้ยา
การเก็บรักษา เก็บในที่อุณหภูมิต่ำกว่า 40 องศาเซลเซียส
ขนาดบรรจุ หลอดหรือขวดละ 5 กรัม และ 15 กรัม

       (15.5) ยาทาแก้ผดผื่นคัน คาลาไมน์

ในสูตรตำรับ ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ
Calamine 8-15 %w/v
Zinc Oxide 3-12 %w/v
สรรพคุณ บรรเทาอาการคันเนื่องจากผดผื่นคัน ลมพิษ
ขนาดและวิธีใช้ เขย่าขวดก่อนใช้ยา ทาบริเวณที่เป็นวันละ 3-4 ครั้ง
คำเตือน ห้ามรับประทาน
การเก็บรักษา ป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด
ขนาดบรรจุ ขวดละ 60 มิลลิลิตร 120 มิลลิลิตร และ 180 มิลลิลิตร

       (15.6) ยารักษาเกลื้อน โซเดียม ไทโอซัลเฟต

ในสูตรตำรับ ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ
Sodium Thiosulfate 100 %w/w
สรรพคุณ รักษาเกลื้อน
ขนาดวิธีใช้ เติมน้ำสะอาดจนถึงคอขวด เขย่าผสมกัน จนตัวยาละลายหมด (จะได้ความเข้มข้นประมาณ 25%) ใช้ทาบริเวณที่เป็นเกลื้อน หลังอาบน้ำ วันละหลายครั้ง
คำเตือน ยาที่ผสมน้ำแล้วควรใช้ภายใน 15 วัน
การเก็บรักษา ป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด
ขนาดบรรจุ ขวดละ 15 กรัม สำหรับผสมน้ำเป็น 60 มิลลิลิตร
 
กลับสู่ด้านบน  

 
 

   16 ยาบำรุงร่างกาย


       (16.1) ยาเม็ดวิตามินบีรวม

ในสูตรตำรับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ
Thiamine Hydrochloride or Thiamine Mononitrate 5 mg.
Pyridoxine Hydrochloride 2 mg.
Riboflavine 2 mg.
Nicotinamide 20 mg.
สรรพคุณ ป้องกันการขาดวิตามินบี และบำรุงร่างกาย
ขนาดและวิธีใช้ รับประทานวันละ 1 ครั้งหลังอาหาร
ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1-2 เม็ด
เด็ก 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 1 เม็ด
การเก็บรักษา เก็บในที่แห้งและเย็น และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด
ขนาดบรรจุ แผงพลาสติกหรืออลูมิเนียมละ 4 และ 10 เม็ด

       (16.2) ยาเม็ดวิตามินซี

ในสูตรตำรับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ
Ascorbic Acid 100 mg.
สรรพคุณ ป้องกันการขาดวิตามินซี
ขนาดและวิธีใช้ รับประทานวันละ 1 ครั้ง
ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 2 เม็ด
เด็ก 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 1 เม็ด
คำเตือน ห้ามใช้เมื่อเม็ดยาเปลี่ยนสี
การเก็บรักษา เก็บในที่อุณหภูมิต่ำกว่า 40 องศาเซลเซียส และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด
ขนาดบรรจุ แผงพลาสติกหรืออลูมิเนียมละ 4 และ 10 เม็ด

       (16.3) ยาเม็ดบำรุงโลหิต เฟอร์รัส ซัลเฟต

ในสูตรตำรับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ
Ferrous Sulfate Equivalent to Iron 60 mg.
สรรพคุณ รักษาโรคโลหิตจางเนื่องจากขาดธาตุเหล็กในผู้ใหญ่
ขนาดและวิธีใช้ รับประทานครั้งละ 1-2 เม็ด วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร
คำเตือน 1) ในช่วงรับประทานยาอุจจาระจะมีสีดำ
2) หากเกิดอาการไม่สบายท้อง คลื่นไส้ ควรรับประทานยาพร้อมอาหารหรือค่อยๆเพิ่มขนาดของยาจนถึงขนาดที่แนะนำให้ใช้
การเก็บรักษา เก็บในที่อุณหภูมิต่ำกว่า 40 องศาเซลเซียส
ขนาดบรรจุ แผงพลาสติกหรืออลูมิเนียมละ 4 และ 10 เม็ด

       (16.4) ยาเม็ดวิตามินรวม

ในสูตรตำรับ 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ
Vitamin A 2,500 I.U.
Vitamin D 300 I.U.
Vitamin C 15.00 mg.
Vitamin B1 Mononitrate 1.00 mg.
Vitamin B2 0.50 mg.
Nicotinamide 7.50 mg.
สรรพคุณ ป้องกันการขาดวิตามินสำหรับผู้ใหญ่
ขนาดและวิธีใช้ รับประทานวันละ 1 เม็ด
คำเตือน ยานี้อาจสะสมในร่างกายจนทำให้เกิดอันตรายได้ จึงไม่ควรใช้เกินขนาดที่กำหนด ไว้หรือใช้ติดต่อกัน เป็นระยะเวลานาน นอกจากแพทย์สั่ง
การเก็บรักษา เก็บในที่แห้งและเย็น และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด
ขนาดบรรจุ แผงพลาสติกหรืออลูมิเนียมละ 4 และ 10 เม็ด

       (16.5) น้ำมันตับปลาชนิดแคปซูล

ในสูตรตำรับ 1 แคปซูล ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ
Cod Liver Oil equivalent to
Vitamin A ไม่เกิน 4,000 IU.
Vitamin D ไม่เกิน 300 IU.
สรรพคุณ ป้องกันการขาดวิตามิน A และ D
ขนาดและวิธีใช้ ผู้ใหญ่รับประทานวันละ 1 เม็ด
คำเตือน ยานี้อาจสะสมในร่างกายจนทำให้เกิดอันตรายได้ จึงไม่ควรใช้เกินขนาดที่กำหนดไว้หรือใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน นอกจากแพทย์สั่ง
การเก็บรักษา เก็บในที่แห้งและเย็น และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด
ขนาดบรรจุ แผงพลาสติกหรืออลูมิเนียมละ 4 และ 10 เม็ด

       (16.6) น้ำมันตับปลาชนิดน้ำ

ในสูตรตำรับ 5 มิลลิลิตร ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ คือ
Cod Liver Oil equivalent to
Vitamin A ไม่เกิน 4,000 IU.
Vitamin D ไม่เกิน 300 IU.
สรรพคุณ ป้องกันการขาดวิตามิน A และ D
ขนาดและวิธีใช้ เขย่าขวดก่อนใช้
เด็กอายุตั้งแต่4 ปีขึ้นไป รับประทานวันละ 1 ช้อนชา
เด็กอายุ 1-4 ปี รับประทานวันละ 1/2 ช้อนชา
เด็กแรกเกิด -1 ปี รับประทานวันละ 1/4 ช้อนชา
คำเตือน ยานี้อาจสะสมในร่างกายจนทำให้เกิดอันตรายได้ จึงไม่ควรใช้เกินขนาด ที่กำหนดไว้หรือใช้ติดต่อกัน เป็นระยะเวลานาน นอกจากแพทย์สั่ง
การเก็บรักษา เก็บในที่แห้งและเย็น และป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดด
ขนาดบรรจุ ขวดละ 120 มิลลิลิตร 240 มิลลิลิตร และ 400 มิลลิลิตร
 
กลับสู่ด้านบน  
การเรียกเก็บยาคืน
ติดต่อเรา | Contact Us
แผนผังเว็บไซด์


โปรแกรมรายงานการผลิต
และนำเข้ายาประจำปี 2553


โปรแกรมตรวจสอบความซ้ำซ้อนของ
เภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการส่งรายงานการขายยาฯ
เข้าระบบ FDA Reporter
Adobe Acrobat | Winzip (shareware) | Macromedia Flash Player | Internet Explorer Update
THAILAND | MOPH
© 2011 BUREAU OF DRUG CONTROL .
All rights reserved.
 ขอขอบคุณที่ท่านใช้บริการ Web site สำนักยา
 ท่านสามารถส่งคำแนะนำ ติชมเพื่อปรับปรุงได้โดย
ติดต่อเรา
Back   Next Refresh   อย. สธ. Home