สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา


 กองควบคุมยา  drug@fda.moph.go.th
กองควบคุมวัตถุเสพติด  narcotic@fda.moph.go.th  
 กองควบคุมอาหาร  food@fda.moph.go.th>
กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง  cosmetic@fda.moph.go.th  
  กองควบคุมเครื่องมือแพทย์  medical@fda.moph.go.th
กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย  toxic@fda.moph.go.th  

มีปัญหาในการเข้าใช้งานระบบกรุณาติดต่อ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ : itcenter@fda.moph.go.th

 
ผู้ประกอบการที่ได้รับสิทธิ์ใช้งานระบบ

กรุณาระบุ ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน


ชื่อผู้ใช้ :  
รหัสผ่าน :  


    


บริการข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั่วไป
บริการข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
บริการยื่นขอเลข 15 หลัก และการรายงานทางบัญชี