หมวดยา-ยาปราศจากเชื้อ มีดังนี้
ลำดับที่ ชื่อผลิตภัณฑ์ (ไทย) ชื่อผลิตภัณฑ์ (อังกฤษ) เลขทะเบียน
1 AMINOPHYLLINE INJECTION 1D 12/2527
2 - PRAZIN INJECTION 1D 14/2533
3 - ERYCIN INJECTION 1D 24/2528
4 - GENTAMICIN SULPHATE 1D 45/2531
5 - (1)DYNAMUTILIN INJRCTION 20%; (2)DENAGARD 20% (เฉพาะส่งออกฟิลิปปินส์) 1D 9/2534
6 - VITAMIN C (INJECTION 500 MG./2 ML.) 1D 22/2530
7 - LINCO - KOS 1D 1/2549
8 - DEXTROSE 5% IN WATER FOR VETERINARY 1D 73/2553
9 - ANIVITAN - 500 INJECTION 1D 13/2549
10 - ACME GENTA INJECTION 1D 169/2549
11 - LINCOMYCIN INJECTION 1D 218/2549
12 - LINCO INJECTION 1D 5/2540
13 - CHLORPYRIMINE 10 MG. 1D 31/2530
14 - GENTACOL 1D 16/2532
15 - VITAMIN C(500 MG/ML) 1D 26/2530
16 - VERMAX INJECTION 1D 15/2541
17 - ANIVITAN - 100 INJECTION 1D 12/2549
18 - SALINE IRRIGATE 1D 23/2553
19 - GLUCOSE 50 % 1D 30/2530
20 - STERILE WATER 1D 24/2553
21 - IVERMECTIN 1% INJECTION 1D 65/2550
22 - INJECTABLE KANAMYCIN SULFATE MEIJI 1D 53/2541
23 - KANA-KOS 1D 83/2550
24 - GENTA - KOS 1D 270/2547
25 กานาซิน KANACIN 1D 351/2546
26 กานามัยซิน - 250 KANAMYCIN - 250 1D 350/2546
27 กานาเจ็ค KANAJECT 1D 352/2546
28 กาน่า โซลูชั่น KANA SOLUTION 1D 6/2531
29 กาน่ามัยซิน ซัลเฟต สำหรับฉีด KANAMYCIN SULFATE INJECTION 1D 56/2530
30 กาน่ามัยซิน-250 KANAMYCIN-250 1D 40/2554
31 กาน่าเวท อินเจคชั่น 25% KANAVET INJECTION 25% 1D 7/2548
32 คลอรามีน ฉีด CHLORAMINE INJECTION 1D 18/2532
33 คลอเฟน ชนิดฉีด CHLORPHEN INJECTION 1D 3/2534
34 คลอเฟนนิรามีน มาลีเอท (ยาสำหรับสัตว์) CHLORPHENIRAMINE MALEATE (VETERINARY) 1D 21/2530
35 คลินด้าเวท ชนิดฉีดสำหรับสัตว์ CLINDAVET INJECTION 1D 61/2550
36 คานซิน KANCIN 1D 2/2527
37 คานซิน KANCIN (1 G) 1D 32/2530
38 คานา-เอ็ม KANA-M 1D 17/2532
39 คานามัยซิน KANAMYCIN 1D 95/2548
40 คานาราล ฉีด KANARAL INJECTION 1D 16/2534
41 คานาไมซิน - 250 ชนิดฉีด KANAMYCIN - 250 INJECTION 1D 37/2544
42 คานาไมซิน ชนิดฉีดเมจิ 250 สำหรับสัตว์ KANAMYCIN INJECTION MEIJI 250 FOR VETERINARY USE 1D 44/2529
43 คานาไมซิน เมจิ ชนิดฉีด 100 KANAMYCIN SULFATE INJECTION 100 MEIJI 1D 27/2542
44 คานาไมซินเมจิ ชนิดฉีด 250 KANAMYCIN SULFATE INJECTION 250 MEIJI 1D 79/2550
45 จีนาซิน 5% GENACIN 5% 1D 153/2547
46 ซีพี - เอ็กซ์ซิน 20 CP - XCIN 20 1D 48/2552
47 ซีพี-ซิน 20 CP-CIN 20 1D 47/2552
48 ซีออน เจนต้า 10% ชนิดฉีด ZEON GENTA 10% INJECTION 1D 142/2550
49 ซูตาเม็ก ZOOTAMEC 1D 117/2551
50 ดาโนเวท DANOVET 1D 27/2553
51 ดี.ไอ.อาร์. พี.ดี. D.I.R. P.D. 1D 49/2531
52 ดีทาโซน DETHASONE 1D 66/2553
53 ดีเว็คติน DEVECTIN 1D 40/2547
54 ดีโป-ดีลิค DEPO-DELIC 1D 26/2553
55 นัน-วี NON-V 1D 4/2552
56 นาโอ - เอ็น 50 NAO - EN 50 1D 46/2548
57 นาโอ-มูลิน 200 NAO-MULIN 200 1D 72/2551
58 นาโอคลีน แอลเอ NAOCLINE LA 1D 41/2552
59 นาโอม็อก แอลเอ NAOMOX LA 1D 131/2546
60 นาโอลิน - 200 NAOLIN - 200 1D 112/2546
61 นาโอเจน - 100 NAOGEN - 100 1D 208/2547
62 นาโอเจน-50 NAOGEN-50 1D 90/2551
63 นาโอเด็ก -100 NAODEX -100 1D 154/2546
64 นีมูติน 20% NEMUTIN 20% 1D 38/2550
65 นู-แอม NEU-AMP INJECTABLE OILY SUSPENSION 1D 146/2550
66 น้ำยาทำละลายสำหรับวัคซีนป้องกันโรคอหิวาต์สุกร SWINE FEVER STERILE DILUENT 1D 265/2547
67 น้ำยาทำละลายสำหรับวัคซีนออเจสกี้ AUJESZKY STERILE DILUENT 1D 264/2547
68 น้ำยาทำละลายสำหรับวัคซีนเอช-ซี แวค HC-VAC DILUENT 1D 257/2547
69 น้ำยาทำละลายสำหรับวัคซีนโรคอหิวาต์สุกร (คิตาซาโต้) DILUENT FOR LIVE HOG CHOLERA VACCINE (KITASATO) 1D 259/2547
70 น้ำยาทำละลายสำหรับวัคซีนในสุกร (เมเรียล) SOLVENT FOR SWINE VACCINE (MERIAL) 1D 258/2547
71 น้ำยาทำละลายสำหรับวัคซีนในไก่ STERILE DILUENT 1D 261/2547
72 น้ำยาทำละลายสำหรับวัคซีนในไก่ STERILE DILUENT (N.S.S) 1D 3/2553
73 น้ำยาทำละลายสำหรับวัคซีนในไก่ STERILE DILUENT - BLUE 1D 263/2547
74 น้ำยาทำละลายสำหรับวัคซีนในไก่ STERILE DILUENT FOR INTRA-OCULAR/INTRANASAL 1D 262/2547
75 น้ำยาทำละลายสำหรับวัคซีนในไก่ STERILE DILUENT 1D 255/2547
76 น้ำยาทำละลายสำหรับวัคซีนในไก่ STERILE DILUENT 1D 256/2547
77 น้ำยาทำละลายสำหรับวัคซีนในไก่ (สีน้ำเงิน) STERILE DILUENT (N.S.S.BLUE) 1D 2/2553
78 น้ำยาทำละลายสำหรับวัคซีนในไก่ (แทด) STERILE DILUENT (TAD) 1D 266/2547
79 บี - เม็คติน ชนิดฉีด B - MECTIN INJECTION 1D 137/2547
80 บี-เวอร์เม็ค ชนิดฉีด B-VERMEC INJECTION 1D 139/2547
81 พี.โอ.ซิน P.O.CIN 1D 45/2530
82 ฟลูซินิค FLUXINIC 1D 13/2554
83 ฟลูนิเวท FLUNIVET 1D 6/2553
84 ฟลูโร-เอ็นโร 5% (ชนิดฉีด) FLURO-ENRO 5% (INJECTION) 1D 48/2554
85 ฟลูโรซิน FLUROCIN 1D 45/2548
86 ฟาร์โซน PHARXONE 1D 16/2551
87 ฟีฮา ไวโคลเต็ป-โอ PHIHA VICHLOTEP-O 1D 18/2531
88 มัยลินโค 20 MYLINCO 20 1D 78/2550
89 มัยโคซิน - 100 MYCOCIN -100 1D 43/2548
90 มูทาลิน 20% ชนิดฉีด MUTALIN 20% INJECTION 1D 150/2550
91 ม๊อกซี่โปร 15% MOXIPRO 15% 1D 3/2551
92 ยาฉีด อ๊อกซีลิม เอ็นแอล OXYLIM - NL 1D 17/2528
93 ยาฉีดเจนต้ามัยซิน - เวท GENTAMICIN - VET INJECTION 1D 106/2550
94 ยาฉีดเด็กซาโน่-เว็ท DEXANO-VET INJECTION 1D 46/2550
95 ยู-โอคลิน 200 U-OCLINE 200 1D 27/2550
96 ยูโนลิน 20% ชนิดฉีด UNOLIN 20% INJ 1D 167/2550
97 ยูโนลิน 30% ชนิดฉีด UNOLIN 30% INJ 1D 166/2550
98 ยูโนเจน 10% ชนิดฉีด UNOGEN 10% INJ. 1D 62/2551
99 ยูโนเจน 5% ชนิดฉีด UNOGEN 5% INJ. 1D 61/2551
100 ยูโนเด็กซ์ 100 UNODEX 100 1D 178/2550
101 ยูโนเมค 1% UNOMEC 1% 1D 81/2552
102 ลาซีน ชนิดฉีด LAZINE INJECTION 1D 13/2535
103 ลิน 20 LIN 20 1D 81/2549
104 ลิน 30 LIN 30 1D 91/2550
105 ลินเวท LINVET 1D 77/2553
106 ลินโคมัยซิน 300 ยาสำหรับสัตว์ LINCOMYCIN 300 FOR VETERINARY 1D 54/2550
107 ลินโคมัยซิน 200 LINCOMYCIN 200 1D 113/2550
108 ลินโคมัยซิน ฉีด สำหรับสัตว์ LINCOMYCIN INJECTION FOR ANIMAL 1D 42/2530
109 ลินโคเจ็ค LINCOJECT 1D 113/2546
110 ลินโคแพค 20 LINCOPAC 20 1D 80/2549
111 ลินโคโนวา-30 LINCONOVA-30 1D 56/2550
112 วิตามิน บี 12 1000 ไมโครกรัม VITAMIN B12 1000 MCG. 1D 39/2528
113 วิตามิน บี 12 1000 มคก. VITAMIN B12 1000 MCG. 1D 15/2533
114 วิตามิน บี 12 2000 มคก. VITAMIN B 12 2000 MCG. 1D 41/2541
115 วิตามิน บี 12 2000 ไมโตรกรัม VITAMIN B12 2000 MCG. 1D 38/2528
116 วิตามิน บี12 ชนิดฉีด VITAMIN B12 (1000 MCG/ML) 1D 6/2530
117 วิตามิน บี12 สำหรับสัตว์ (1000 MCG) VITAMIN B12 FOR VETERINARY (1000 MCG) 1D 28/2550
118 วิตามิน บี12 สำหรับสัตว์ (2000 มคก) VITAMIN B12 FOR VETERINARY (2000 MCG) 1D 29/2550
119 วิตามิน เค VITAMIN K 1D 1/2529
120 วิตามินบี 12 2000 มคก. VITAMIN B12 2000 MCG. 1D 16/2533
121 วิตามินบี 12 ชนิดฉีด VITAMIN B12(2000 MCG/ML) 1D 5/2530
122 วี-โอเม็ก V-OMEC 1D 94/2550
123 สเปคโต SPECTO 1D 23/2543
124 อดรีนาลิน ชนิดฉีด ADRENAL INJECTION 1:1000 1D 12/2530
125 อม็อกซิดิน AMOCIDIN 1D 14/2538
126 ออคต้าซิน - เอ็น 5% ชนิดฉีด OCTACIN - EN 5% INJECTABLE SOLUTION 1D 6/2541
127 อออ็กซี่โมซิน OXYMOCIN 1D 35/2528
128 อะกริฟล้อกซาซิน AGRIFLOXACIN 1D 32/2553
129 อะม๊อกซี่-แอล AMOXI-L INJECTABLE OILY SUSPENSION 1D 15/2551
130 อะโทรปิน ซัลเฟต ATROPINE SULFATE 1D 29/2539
131 อะโทรปีน ซัลเฟต ATROPINE SULFATE 1/100 GR(0.65 MG) 1D 16/2530
132 อะโทรฟีน ซัลเฟต 1:1000 ATROPINE SULFATE 1:1000 1D 49/2530
133 อาโทรปิน ซัลเฟต (ยาสำหรับสัตว์) ATROPINE SULPHATE (VETERINARY) 1D 24/2530
134 อินม็อกซิล INMOXCIL 1D 101/2550
135 อิมก้า ชนิดฉีด IMCA INJECTION 1D 145/2550
136 อี.เอ็น.การ์ด 5 % E.N.GUARD 5 % 1D 38/2542
137 อีโคเจน ECOGEN 1D 27/2549
138 อีโคเม็คติน ECOMECTIN 1D 229/2549
139 อ๊อกซีมัยซิน "โอลัน" OXY-MYCIN "OLAN" 1D 1/2533
140 อ๊อกซี่ลิม-แอลเอ ชนิดฉีด OXYLIM-LA INJECTION 1D 12/2535
141 อ๊อกซี่โทซิน ฉีด OXYTOCIN INJECTION 1D 14/2529
142 เจนตาซิน ชนิดฉีด (สำหรับสัตว์) GENTACIN INJECTION (FOR VETERINARY USE) 1D 17/2552
143 เจนตามัยซิน สำหรับฉีด เมจิ 40 มก. GENTAMICIN INJECTION MEIJI 40 FOR VETERINARY USE 1D 20/2535
144 เจนตาไมซิน 10% GENTAMICIN 10% 1D 84/2547
145 เจนต้า - 50 ชนิดฉีด GENTA - 50 INJECTION 1D 35/2544
146 เจนต้ามัยซิน GENTAMYCIN 1D 94/2548
147 เจนต้ามัยซิน 5% GENTAMICIN 5% 1D 63/2549
148 เจนต้ามัยซิน สำหรับฉีด เมจิ 100 มก. สำหรับสัตว์ GENTAMICIN INJECTION MEIJI 100 FOR VETERINARY USE 1D 69/2553
149 เจนต้ามัยซิน สำหรับฉีด เมจิ 80 มก. สำหรับสัตว์ GENTAMICIN INJECTION MEIJI 80 FOR VETERINARY USE 1D 25/2546
150 เจนต้าแพค 10% GENTAPAC 10% 1D 22/2553
151 เจนต้าแพค 5% GENTAPAC 5% 1D 62/2549
152 เจนต้าโทรล GENTATROLL 1D 39/2554
153 เจนต้าโนวา 10% GENTANOVA 10% 1D 20/2551
154 เจนต้าโนวา 5% GENTANOVA 5% 1D 22/2551
155 เจนต้าไมซิน 5% GENTAMICIN 5 % 1D 83/2547
156 เจนทิเวท 10% GENTIVET 10% 1D 70/2553
157 เจนทิเวท 5% GENTIVET 5% 1D 71/2553
158 เจนโตเด็ก - 50 GENTODEX - 50 1D 349/2546
159 เจนโทรเวท 10% ชนิดฉีด GENTROVET 10% INJ. 1D 63/2551
160 เจนโทรเวท 5% ชนิดฉีด GENTROVET 5% INJ. 1D 60/2551
161 เจ็นนาโค GENNACO 1D 161/2549
162 เจ็นเทค-50 GENTECH-50 1D 46/2552
163 เจ็นแม็กซ์ GENMAX 1D 160/2549
164 เจ็นโคซิคอล 50 GENCOCICOL 50 1D 162/2549
165 เจ็นโคซิน GENCOCIN 1D 159/2549
166 เซฟไทโอ-บี CEFTIO-B 1D 2/2554
167 เซ็พติโอเฟอร์ CEFTIOFUR 1D 84/2553
168 เซ็พติโอเฟอร์ CEFTIOFUR 1D 35/2553
169 เดนาการ์ด 10% ชนิดฉีด DENAGARD 10% INJECTION 1D 153/2550
170 เดนาการ์ด 20% ชนิดฉีด DENAGARD 20% INJECTION 1D 151/2550
171 เด็กซอน- เอ DEXON - A 1D 4/2540
172 เด็กซานอล ฉีด DEXANAL INJECTION 1D 2/2535
173 เด็กซ่า ชนิดฉีด (สำหรับสัตว์) DEXA INJECTION ( VETERINARY ) 1D 24/2551
174 เด็กซ่าคอร์ติน (สำหรับสัตว์) DEXACORTIN (FOR ANIMAL) 1D 4/2534
175 เด็กแซม เวท DEXAM VET 1D 32/2550
176 เด็กโทน-เว็ท DEXTON-VET 1D 63/2553
177 เด๊กซาโซน ชนิดฉีด DEXASONE INJECTION 1D 42/2528
178 เด๊กซิรอน DEXIRON 1D 15/2543
179 เด๊ปโปเวท DEPOVET 1D 109/2546
180 เตตร้าคลิน แอลเอ TETRACLINE LA 1D 42/2552
181 เบซิลาร์ BEXYLA 1D 55/2551
182 เบฟ็อกซาซิน 50 BEFLOXAZINE 50 1D 104/2551
183 เบสเทอร์ ลินโค 300 BEZTER LINCO 300 1D 75/2552
184 เบสเทอร์ อ็อกซี่โตซิน 20 BEZTER OXYTOCIN 20 1D 79/2552
185 เบสเทอร์ เจนต้า 100 BEZTER GENTA 100 1D 74/2552
186 เบสเทอร์ เจนต้า 50 BEZTER GENTA 50 1D 73/2552
187 เบสเทอร์ เซฟติโอเฟอร์ BEZTER CEFTIOFUR 1D 62/2552
188 เบสเทอร์ เด็กซ์ซ่า BEZTER DEXA 1D 80/2552
189 เบสเทอร์ เอ็นโร 50 BEZTER ENRO 50 1D 78/2552
190 เบสเทอร์ ไซลาซีน BEZTER XYLAZINE 1D 76/2552
191 เบสเทอร์ ไอเม็คติน BEZTER IMECTIN 1D 77/2552
192 เบเจนซิน 100 BEGENCIN 100 1D 54/2552
193 เบเจนซิน 50 BEGENCIN 50 1D 55/2552
194 เบเมทาร์โซน BEMETHAZONE 1D 59/2551
195 เบเวอร์แม็ค BEVERMEC 1D 102/2551
196 เบโกร์ลิน 300 BEKOLIN 300 1D 60/2552
197 เบโตซิน 20 BETOCIN 20 1D 56/2551
198 เบ็ทเซล BETCEL 1D 52/2551
199 เพ็นบริซิน PENBRICIN 1D 279/2546
200 เฟอร์รอน เด็กซ์แทรน 100 FERRON DEXTRAN 100 1D 39/2552
201 เฟอร์โรโนวา 10% FERRONOVA 10% 1D 3/2552
202 เฟอเด๊กซ์แทน 100 สำหรับฉีด FERDEXTAN 100 INJECTION 1D 18/2534
203 เฟอโรซิน - 100 FEROXIN - 100 1D 111/2546
204 เฟอโรเด็กซ์-100 FERODEX-100 1D 9/2551
205 เมคาไมซิน ชนิดฉีด MEIKAMYCIN INJECTION 1D 17/2550
206 เมดดิลิน 300 MEDILIN 300 1D 38/2553
207 เมอร์เวคติน MERVECTIN 1D 14/2548
208 เมไทโลซิน METYLOSIN 1D 65/2553
209 เม็ดดิเว็ท MEDEVET 1D 5/2554
210 เยนตั้ล เวท ฉีด GENTAL VET INJECTION 1D 43/2531
211 เยนตั้ล เวท ฟอร์ท GENTAL VET FORTE 1D 130/2547
212 เยนต้ามัยซิน ซัลเฟต ชนิดฉีด GENTAMICIN SULFATE INJECTION 1D 53/2544
213 เยนฟล๊อกซิน ฉีด GENFLOXCIN INJECTION 1D 12/2544
214 เย็นต้ามัยซิน 50 GENTAMICIN 50 INJECTION 1D 3/2528
215 เย็นต้าไมซิน ซัลเฟต ชนิดฉีด GENTAMICIN SULPHATE INJECTIAN 1D 36/2530
216 เลมิโซล LEMISOL 1D 37/2529
217 เลโวโซล LEVOZOLE INJECTION 1D 31/2550
218 เวตต้า-2000 VETTA-2000 1D 26/2550
219 เวสโกเด็กซ์แทรน VESCODEXTRAN 1D 102/2552
220 เวสโกเมกซ์ VESCOMEC 1D 198/2549
221 เวสโคมูทาลิน 100 VESCOMUTALIN 100 1D 295/2549
222 เวสโคมูทาลิน 200 VESCOMUTALIN 200 1D 296/2549
223 เวอร์ตินการ์ด (ชนิดฉีด) VERTINGARD (INJECTION) 1D 20/2554
224 เวอร์โซล ชนิดฉีด VERSOL INJECTION 1D 14/2551
225 เอนิ ANI 1D 41/2554
226 เอสโคลิน ESCOLIN 1D 79/2549
227 เอแมกซ์-บี 12 AMAX-B 12 1D 30/2550
228 เอ็กซ์ - ซีน X - ZINE 1D 10/2542
229 เอ็กซ์ - โทซิน X - TOCIN 1D 232/2547
230 เอ็กซ์-ลาซีน X-LAZINE 1D 17/2551
231 เอ็นฟล็อกซิน ENFLOXIN 1D 13/2538
232 เอ็นโรซาซิน ENROXACIN 1D 25/2553
233 เอ็นโรซิน 0.5 % ENROCIN 0.5 % 1D 81/2553
234 เอ็นโรซิน 10% ชนิดฉีด ENROCIN 10% INJECTION 1D 6/2554
235 เอ็นโรซิน 5% ชนิดฉีด ENROCIN 5% INJECTION 1D 58/2550
236 เอ็นโรฟล็อกซ์ ชนิดฉีด ENROFLOX INJECTION 1D 18/2541
237 เอ็นโรโนวา 10% ENRONOVA 10% 1D 29/2551
238 เอ็นโรโนวา 5% ENRONOVA 5% 1D 57/2550
239 เอ็ส - พัยริน S - PYRIN 1D 61/2544
240 เฮลเม็คติน 1% HELMECTIN 1% 1D 13/2553
241 แคนเย่น โซลูชั่น KANGEN SOLUTION 1D 21/2528
242 แบคโทลิน BACTOLIN 1D 189/2548
243 แพคต้าซิน PACTACIN 1D 64/2549
244 แอคมี่ ลินโค 300 ชนิดฉีด ACME LINCO 300 INJECTION 1D 59/2550
245 แอคมี่ เอ็นโร 5% ชนิดฉีด ACME ENRO 5% INJECTION 1D 47/2549
246 แอนนาโฟน 50% ANAFONE 50% 1D 187/2550
247 แอนนิเม็ค (ชนิดฉีด) ANIMEC (INJECTION) 1D 115/2550
248 แอนเด๊กซ่า ANDEXA 1D 223/2549
249 แอมพิติน AMPITIN 1D 49/2547
250 แอมพิเว็ท AMPIVET 1D 278/2546
251 โกลเด็นโร ชนิดฉีด GOLDENRO INJECTION 1D 74/2553
252 โทนามิค TONAMIC 1D 137/2550
253 โนมินจิน 50% NOMINGIN 50% 1D 188/2550
254 โนมินโฟน 50% NOMINFONE 50% 1D 47/2531
255 โนวา บี 12 ชนิดฉีด NOVA B 12 INJECTION 1D 42/2551
256 โนวา-อ็อกซี่ 200 อาร์ทียู NOVA-OXY 200 RTU 1D 40/2553
257 โนวาซิลแลน (ยาสำหรับสัตว์) NOVACILAN INJECTION (FOR VETRINARY USE) 1D 53/2530
258 โนวาม็อกซีน 15% NOVAMOXINE 15% 1D 92/2550
259 โนวาม็อกซีน 20% NOVAMOXINE 20% 1D 5/2552
260 โนวาลซิน NOVALCIN 1D 197/2546
261 โนวาเม็กติน 1% NOVAMECTIN 1% 1D 8/2554
262 โนวาโทดิม 20% NOVATODIM 20% 1D 15/2555
263 โนวาไทลิน 20 NOVATILIN 20 1D 9/2554
264 โนวาไพโรน NOVAPYRONE 1D 69/2552
265 โปร-เฟอร์รอน PRO-FERRON 1D 14/2542
266 โปรการ์ด 5 % PROGUARD 5 % 1D 37/2542
267 โปรจิน PROGIN 1D 196/2546
268 โลวาโซล LOVASOL 1D 2/2538
269 โลเด๊กซ่า - เว็ท LODEXA - VET 1D 222/2549
270 โอลันยิ่น ชนิดฉีด สำหรับสัตว์ OLANGIN INJECTION (FOR VETERINARY USE) 1D 103/2549
271 ไซมิซิน ZYMICIN 1D 30/2553
272 ไซลาเวท XYLAVET 1D 20/2553
273 ไดนามูทีลิน 10% ชนิดฉีด DYNAMUTILIN 10% OIL INJECTION 1D 24/2541
274 ไดริน DIRINE 1D 22/2529
275 ไดโซลเวนเต้ (ฮิปปร้า) DISOLVENTE (HIPRA) 1D 260/2547
276 ไดไพยิ่น ชนิดฉีด DIPYGIN INJECTION 1D 100/2550
277 ไทซิน 50 ชนิดฉีด TYSIN 50 INJECTION 1D 5/2532
278 ไทอะซิน 200 TIAZIN 200 1D 110/2551
279 ไทอะมูลิน 20% TIAMULIN 20% 1D 297/2549
280 ไทอามูติน ชนิดฉีด 20% TIAMUTIN INJECTION 20% 1D 32/2541
281 ไทเฟอ-บี TIFUR-B 1D 4/2554
282 ไทแอม-200 TIAM-200 1D 3/2547
283 ไทโลวา 200 TYLOVA 200 1D 40/2551
284 ไทโลเจคท์ 20% TYLOJECT 20 % 1D 19/2542
285 ไทโอทิลิน 10% ชนิดฉีด TIOTILIN 10% OIL INJECTION 1D 22/2541
286 ไทโอนาโอลิน - 100 TIONAOLIN - 100 1D 26/2547
287 ไทโอนาโอลิน - 200 TIONAOLIN - 200 1D 25/2547
288 ไนเจน NIGEN 1D 164/2549
289 ไบรีน่า BAYRENA 1D 14/2531
290 ไมรามัยซิน MIRAMYCIN ( INJECTION 5 MG/ML ) 1D 27/2527
291 ไมรามัยซิน ชนิดฉีด MIRAMYCIN (INJECTION 40 MG/ML) 1D 29/2527
292 ไมรามัยซิน ชนิดฉีด ( 100 มก/มล.) MIRAMYCIN INJECTION ( 100 MG/ML) 1D 2/2545
293 ไมโอเฟอร์ MYOFER 1D 9/2542
294 ไอออนเด็กแทรน - 100 IRONDEXTRAN - 100 1D 110/2546
295 ไออ้อน เด้กซ์ แทรน ฉีด IRON DEXTRAN INJECTION 1D 36/2529
296 ไอเด็คติน IDECTIN 1D 42/2547
297 ไอเวอซิน IVERCIN 1D 41/2547
298 ไอเวอร์เม็กติน IVERMECTIN 1D 228/2549
299 ไอเวอร์เม็กติน 1% IVERMECTIN 1% 1D 186/2550
300 ไอเวอร์เม็คติน ชนิดฉีด IVERMECTIN INJECTION 1D 138/2547
301 ไอเวอร์เม็คเวท IVERMECVET 1D 43/2553
302 ไอเวอร์แซท IVERSAT 1D 72/2546
303 ไอเวอร์แพค IVERPAC 1D 199/2549
304 ไอเวอเธล (ชนิดฉีด) IVERTHEL (INJECTION) 1D 19/2554
305 ไอเอิน เด็คซแทร็น 100 IRON DEXTRAN 100 1D 16/2542
306 ไอเอิน เด็คซแทร็น อินเจ็คชั่น IRON DEXTRAN INJECTION 1D 15/2542
307 ไอแมก ชนิดฉีด IMAC INJECTION 1D 238/2546
308 ไอโรเด็กซ์ IRODEX 1D 52/2530
309 ไอโรเด็กซ์ IRODEX 1D 51/2530
310 ไอโวติค ชนิดฉีด IVOTIC INJECTION 1D 55/2541
311 ไฮตาม็อก แอลเอ HITAMOX LA 1D 132/2546
312 ไฮตาเจน - 50 HITAGEN - 50 1D 347/2546
313 ไฮตาเจน-100 HITAGEN-100 1D 2/2547