รูปแบบของยา-STERILE SOLUTION มีดังนี้
ลำดับที่ ชื่อผลิตภัณฑ์ (ไทย) ชื่อผลิตภัณฑ์ (อังกฤษ) เลขทะเบียน
1 AMINOPHYLLINE INJECTION 1D 12/2527
2 - LINCOMYCIN INJECTION 1D 218/2549
3 - ACME GENTA INJECTION 1D 169/2549
4 - GENTAMICIN SULPHATE 1D 45/2531
5 - IVERMECTIN 1% INJECTION 1D 65/2550
6 - ANIVITAN - 500 INJECTION 1D 13/2549
7 - ERYCIN INJECTION 1D 24/2528
8 - ANIVITAN - 100 INJECTION 1D 12/2549
9 - LINCO - KOS 1D 1/2549
10 - VITAMIN C (INJECTION 500 MG./2 ML.) 1D 22/2530
11 - SALINE IRRIGATE 1D 23/2553
12 - KANA-KOS 1D 83/2550
13 - VITAMIN C(500 MG/ML) 1D 26/2530
14 - GENTA - KOS 1D 270/2547
15 - GLUCOSE 50 % 1D 30/2530
16 - CHLORPYRIMINE 10 MG. 1D 31/2530
17 - PRAZIN INJECTION 1D 14/2533
18 - VERMAX INJECTION 1D 15/2541
19 - LINCO INJECTION 1D 5/2540
20 - DEXTROSE 5% IN WATER FOR VETERINARY 1D 73/2553
21 - (1)DYNAMUTILIN INJRCTION 20%; (2)DENAGARD 20% (เฉพาะส่งออกฟิลิปปินส์) 1D 9/2534
22 - STERILE WATER 1D 24/2553
23 - GENTACOL 1D 16/2532
24 กานาซิน KANACIN 1D 351/2546
25 กานามัยซิน - 250 KANAMYCIN - 250 1D 350/2546
26 กานาเจ็ค KANAJECT 1D 352/2546
27 กาน่า โซลูชั่น KANA SOLUTION 1D 6/2531
28 กาน่ามัยซิน ซัลเฟต สำหรับฉีด KANAMYCIN SULFATE INJECTION 1D 56/2530
29 กาน่ามัยซิน-250 KANAMYCIN-250 1D 40/2554
30 กาน่าเวท อินเจคชั่น 25% KANAVET INJECTION 25% 1D 7/2548
31 คลอรามีน ฉีด CHLORAMINE INJECTION 1D 18/2532
32 คลอเฟน ชนิดฉีด CHLORPHEN INJECTION 1D 3/2534
33 คลอเฟนนิรามีน มาลีเอท (ยาสำหรับสัตว์) CHLORPHENIRAMINE MALEATE (VETERINARY) 1D 21/2530
34 คลินด้าเวท ชนิดฉีดสำหรับสัตว์ CLINDAVET INJECTION 1D 61/2550
35 คานซิน KANCIN 1D 2/2527
36 คานา-เอ็ม KANA-M 1D 17/2532
37 คานามัยซิน KANAMYCIN 1D 95/2548
38 คานาราล ฉีด KANARAL INJECTION 1D 16/2534
39 คานาไมซิน - 250 ชนิดฉีด KANAMYCIN - 250 INJECTION 1D 37/2544
40 คานาไมซิน ชนิดฉีดเมจิ 250 สำหรับสัตว์ KANAMYCIN INJECTION MEIJI 250 FOR VETERINARY USE 1D 44/2529
41 คานาไมซิน เมจิ ชนิดฉีด 100 KANAMYCIN SULFATE INJECTION 100 MEIJI 1D 27/2542
42 คานาไมซินเมจิ ชนิดฉีด 250 KANAMYCIN SULFATE INJECTION 250 MEIJI 1D 79/2550
43 จีนาซิน 5% GENACIN 5% 1D 153/2547
44 ซีพี - เอ็กซ์ซิน 20 CP - XCIN 20 1D 48/2552
45 ซีพี-ซิน 20 CP-CIN 20 1D 47/2552
46 ซีออน เจนต้า 10% ชนิดฉีด ZEON GENTA 10% INJECTION 1D 142/2550
47 ซูตาเม็ก ZOOTAMEC 1D 117/2551
48 ดาโนเวท DANOVET 1D 27/2553
49 ดี.ไอ.อาร์. พี.ดี. D.I.R. P.D. 1D 49/2531
50 ดีทาโซน DETHASONE 1D 66/2553
51 ดีเว็คติน DEVECTIN 1D 40/2547
52 นาโอ - เอ็น 50 NAO - EN 50 1D 46/2548
53 นาโอ-มูลิน 200 NAO-MULIN 200 1D 72/2551
54 นาโอคลีน แอลเอ NAOCLINE LA 1D 41/2552
55 นาโอลิน - 200 NAOLIN - 200 1D 112/2546
56 นาโอเจน - 100 NAOGEN - 100 1D 208/2547
57 นาโอเจน-50 NAOGEN-50 1D 90/2551
58 นาโอเด็ก -100 NAODEX -100 1D 154/2546
59 นีมูติน 20% NEMUTIN 20% 1D 38/2550
60 น้ำยาทำละลายสำหรับวัคซีนป้องกันโรคอหิวาต์สุกร SWINE FEVER STERILE DILUENT 1D 265/2547
61 น้ำยาทำละลายสำหรับวัคซีนออเจสกี้ AUJESZKY STERILE DILUENT 1D 264/2547
62 น้ำยาทำละลายสำหรับวัคซีนเอช-ซี แวค HC-VAC DILUENT 1D 257/2547
63 น้ำยาทำละลายสำหรับวัคซีนโรคอหิวาต์สุกร (คิตาซาโต้) DILUENT FOR LIVE HOG CHOLERA VACCINE (KITASATO) 1D 259/2547
64 น้ำยาทำละลายสำหรับวัคซีนในสุกร (เมเรียล) SOLVENT FOR SWINE VACCINE (MERIAL) 1D 258/2547
65 น้ำยาทำละลายสำหรับวัคซีนในไก่ STERILE DILUENT 1D 255/2547
66 น้ำยาทำละลายสำหรับวัคซีนในไก่ STERILE DILUENT (N.S.S) 1D 3/2553
67 น้ำยาทำละลายสำหรับวัคซีนในไก่ STERILE DILUENT FOR INTRA-OCULAR/INTRANASAL 1D 262/2547
68 น้ำยาทำละลายสำหรับวัคซีนในไก่ STERILE DILUENT 1D 256/2547
69 น้ำยาทำละลายสำหรับวัคซีนในไก่ STERILE DILUENT - BLUE 1D 263/2547
70 น้ำยาทำละลายสำหรับวัคซีนในไก่ STERILE DILUENT 1D 261/2547
71 น้ำยาทำละลายสำหรับวัคซีนในไก่ (สีน้ำเงิน) STERILE DILUENT (N.S.S.BLUE) 1D 2/2553
72 น้ำยาทำละลายสำหรับวัคซีนในไก่ (แทด) STERILE DILUENT (TAD) 1D 266/2547
73 บี - เม็คติน ชนิดฉีด B - MECTIN INJECTION 1D 137/2547
74 บี-เวอร์เม็ค ชนิดฉีด B-VERMEC INJECTION 1D 139/2547
75 พี.โอ.ซิน P.O.CIN 1D 45/2530
76 ฟลูซินิค FLUXINIC 1D 13/2554
77 ฟลูนิเวท FLUNIVET 1D 6/2553
78 ฟลูโร-เอ็นโร 5% (ชนิดฉีด) FLURO-ENRO 5% (INJECTION) 1D 48/2554
79 ฟลูโรซิน FLUROCIN 1D 45/2548
80 ฟาร์โซน PHARXONE 1D 16/2551
81 ฟีฮา ไวโคลเต็ป-โอ PHIHA VICHLOTEP-O 1D 18/2531
82 มัยลินโค 20 MYLINCO 20 1D 78/2550
83 มัยโคซิน - 100 MYCOCIN -100 1D 43/2548
84 มูทาลิน 20% ชนิดฉีด MUTALIN 20% INJECTION 1D 150/2550
85 ยาฉีด อ๊อกซีลิม เอ็นแอล OXYLIM - NL 1D 17/2528
86 ยาฉีดเจนต้ามัยซิน - เวท GENTAMICIN - VET INJECTION 1D 106/2550
87 ยาฉีดเด็กซาโน่-เว็ท DEXANO-VET INJECTION 1D 46/2550
88 ยู-โอคลิน 200 U-OCLINE 200 1D 27/2550
89 ยูโนลิน 20% ชนิดฉีด UNOLIN 20% INJ 1D 167/2550
90 ยูโนลิน 30% ชนิดฉีด UNOLIN 30% INJ 1D 166/2550
91 ยูโนเจน 10% ชนิดฉีด UNOGEN 10% INJ. 1D 62/2551
92 ยูโนเจน 5% ชนิดฉีด UNOGEN 5% INJ. 1D 61/2551
93 ยูโนเด็กซ์ 100 UNODEX 100 1D 178/2550
94 ยูโนเมค 1% UNOMEC 1% 1D 81/2552
95 ลาซีน ชนิดฉีด LAZINE INJECTION 1D 13/2535
96 ลิน 20 LIN 20 1D 81/2549
97 ลิน 30 LIN 30 1D 91/2550
98 ลินเวท LINVET 1D 77/2553
99 ลินโคมัยซิน 300 ยาสำหรับสัตว์ LINCOMYCIN 300 FOR VETERINARY 1D 54/2550
100 ลินโคมัยซิน 200 LINCOMYCIN 200 1D 113/2550
101 ลินโคมัยซิน ฉีด สำหรับสัตว์ LINCOMYCIN INJECTION FOR ANIMAL 1D 42/2530
102 ลินโคเจ็ค LINCOJECT 1D 113/2546
103 ลินโคแพค 20 LINCOPAC 20 1D 80/2549
104 ลินโคโนวา-30 LINCONOVA-30 1D 56/2550
105 วิตามิน บี 12 1000 ไมโครกรัม VITAMIN B12 1000 MCG. 1D 39/2528
106 วิตามิน บี 12 1000 มคก. VITAMIN B12 1000 MCG. 1D 15/2533
107 วิตามิน บี 12 2000 มคก. VITAMIN B 12 2000 MCG. 1D 41/2541
108 วิตามิน บี 12 2000 ไมโตรกรัม VITAMIN B12 2000 MCG. 1D 38/2528
109 วิตามิน บี12 ชนิดฉีด VITAMIN B12 (1000 MCG/ML) 1D 6/2530
110 วิตามิน บี12 สำหรับสัตว์ (1000 MCG) VITAMIN B12 FOR VETERINARY (1000 MCG) 1D 28/2550
111 วิตามิน บี12 สำหรับสัตว์ (2000 มคก) VITAMIN B12 FOR VETERINARY (2000 MCG) 1D 29/2550
112 วิตามิน เค VITAMIN K 1D 1/2529
113 วิตามินบี 12 2000 มคก. VITAMIN B12 2000 MCG. 1D 16/2533
114 วิตามินบี 12 ชนิดฉีด VITAMIN B12(2000 MCG/ML) 1D 5/2530
115 วี-โอเม็ก V-OMEC 1D 94/2550
116 อดรีนาลิน ชนิดฉีด ADRENAL INJECTION 1:1000 1D 12/2530
117 ออคต้าซิน - เอ็น 5% ชนิดฉีด OCTACIN - EN 5% INJECTABLE SOLUTION 1D 6/2541
118 อออ็กซี่โมซิน OXYMOCIN 1D 35/2528
119 อะกริฟล้อกซาซิน AGRIFLOXACIN 1D 32/2553
120 อะโทรปิน ซัลเฟต ATROPINE SULFATE 1D 29/2539
121 อะโทรปีน ซัลเฟต ATROPINE SULFATE 1/100 GR(0.65 MG) 1D 16/2530
122 อะโทรฟีน ซัลเฟต 1:1000 ATROPINE SULFATE 1:1000 1D 49/2530
123 อาโทรปิน ซัลเฟต (ยาสำหรับสัตว์) ATROPINE SULPHATE (VETERINARY) 1D 24/2530
124 อิมก้า ชนิดฉีด IMCA INJECTION 1D 145/2550
125 อี.เอ็น.การ์ด 5 % E.N.GUARD 5 % 1D 38/2542
126 อีโคเจน ECOGEN 1D 27/2549
127 อีโคเม็คติน ECOMECTIN 1D 229/2549
128 อ๊อกซีมัยซิน "โอลัน" OXY-MYCIN "OLAN" 1D 1/2533
129 อ๊อกซี่ลิม-แอลเอ ชนิดฉีด OXYLIM-LA INJECTION 1D 12/2535
130 อ๊อกซี่โทซิน ฉีด OXYTOCIN INJECTION 1D 14/2529
131 เจนตาซิน ชนิดฉีด (สำหรับสัตว์) GENTACIN INJECTION (FOR VETERINARY USE) 1D 17/2552
132 เจนตามัยซิน สำหรับฉีด เมจิ 40 มก. GENTAMICIN INJECTION MEIJI 40 FOR VETERINARY USE 1D 20/2535
133 เจนตาไมซิน 10% GENTAMICIN 10% 1D 84/2547
134 เจนต้า - 50 ชนิดฉีด GENTA - 50 INJECTION 1D 35/2544
135 เจนต้ามัยซิน GENTAMYCIN 1D 94/2548
136 เจนต้ามัยซิน 5% GENTAMICIN 5% 1D 63/2549
137 เจนต้ามัยซิน สำหรับฉีด เมจิ 100 มก. สำหรับสัตว์ GENTAMICIN INJECTION MEIJI 100 FOR VETERINARY USE 1D 69/2553
138 เจนต้ามัยซิน สำหรับฉีด เมจิ 80 มก. สำหรับสัตว์ GENTAMICIN INJECTION MEIJI 80 FOR VETERINARY USE 1D 25/2546
139 เจนต้าแพค 10% GENTAPAC 10% 1D 22/2553
140 เจนต้าแพค 5% GENTAPAC 5% 1D 62/2549
141 เจนต้าโทรล GENTATROLL 1D 39/2554
142 เจนต้าโนวา 10% GENTANOVA 10% 1D 20/2551
143 เจนต้าโนวา 5% GENTANOVA 5% 1D 22/2551
144 เจนต้าไมซิน 5% GENTAMICIN 5 % 1D 83/2547
145 เจนทิเวท 10% GENTIVET 10% 1D 70/2553
146 เจนทิเวท 5% GENTIVET 5% 1D 71/2553
147 เจนโตเด็ก - 50 GENTODEX - 50 1D 349/2546
148 เจนโทรเวท 10% ชนิดฉีด GENTROVET 10% INJ. 1D 63/2551
149 เจนโทรเวท 5% ชนิดฉีด GENTROVET 5% INJ. 1D 60/2551
150 เจ็นนาโค GENNACO 1D 161/2549
151 เจ็นเทค-50 GENTECH-50 1D 46/2552
152 เจ็นแม็กซ์ GENMAX 1D 160/2549
153 เจ็นโคซิคอล 50 GENCOCICOL 50 1D 162/2549
154 เจ็นโคซิน GENCOCIN 1D 159/2549
155 เดนาการ์ด 10% ชนิดฉีด DENAGARD 10% INJECTION 1D 153/2550
156 เด็กซอน- เอ DEXON - A 1D 4/2540
157 เด็กซานอล ฉีด DEXANAL INJECTION 1D 2/2535
158 เด็กซ่า ชนิดฉีด (สำหรับสัตว์) DEXA INJECTION ( VETERINARY ) 1D 24/2551
159 เด็กซ่าคอร์ติน (สำหรับสัตว์) DEXACORTIN (FOR ANIMAL) 1D 4/2534
160 เด็กแซม เวท DEXAM VET 1D 32/2550
161 เด็กโทน-เว็ท DEXTON-VET 1D 63/2553
162 เด๊กซาโซน ชนิดฉีด DEXASONE INJECTION 1D 42/2528
163 เด๊กซิรอน DEXIRON 1D 15/2543
164 เตตร้าคลิน แอลเอ TETRACLINE LA 1D 42/2552
165 เบซิลาร์ BEXYLA 1D 55/2551
166 เบฟ็อกซาซิน 50 BEFLOXAZINE 50 1D 104/2551
167 เบสเทอร์ ลินโค 300 BEZTER LINCO 300 1D 75/2552
168 เบสเทอร์ อ็อกซี่โตซิน 20 BEZTER OXYTOCIN 20 1D 79/2552
169 เบสเทอร์ เจนต้า 50 BEZTER GENTA 50 1D 73/2552
170 เบสเทอร์ เด็กซ์ซ่า BEZTER DEXA 1D 80/2552
171 เบสเทอร์ เอ็นโร 50 BEZTER ENRO 50 1D 78/2552
172 เบสเทอร์ ไซลาซีน BEZTER XYLAZINE 1D 76/2552
173 เบสเทอร์ ไอเม็คติน BEZTER IMECTIN 1D 77/2552
174 เบเจนซิน 100 BEGENCIN 100 1D 54/2552
175 เบเจนซิน 50 BEGENCIN 50 1D 55/2552
176 เบเมทาร์โซน BEMETHAZONE 1D 59/2551
177 เบเวอร์แม็ค BEVERMEC 1D 102/2551
178 เบโกร์ลิน 300 BEKOLIN 300 1D 60/2552
179 เบโตซิน 20 BETOCIN 20 1D 56/2551
180 เฟอร์รอน เด็กซ์แทรน 100 FERRON DEXTRAN 100 1D 39/2552
181 เฟอเด๊กซ์แทน 100 สำหรับฉีด FERDEXTAN 100 INJECTION 1D 18/2534
182 เฟอโรซิน - 100 FEROXIN - 100 1D 111/2546
183 เฟอโรเด็กซ์-100 FERODEX-100 1D 9/2551
184 เมคาไมซิน ชนิดฉีด MEIKAMYCIN INJECTION 1D 17/2550
185 เมดดิลิน 300 MEDILIN 300 1D 38/2553
186 เมอร์เวคติน MERVECTIN 1D 14/2548
187 เมไทโลซิน METYLOSIN 1D 65/2553
188 เยนตั้ล เวท ฉีด GENTAL VET INJECTION 1D 43/2531
189 เยนตั้ล เวท ฟอร์ท GENTAL VET FORTE 1D 130/2547
190 เยนต้ามัยซิน ซัลเฟต ชนิดฉีด GENTAMICIN SULFATE INJECTION 1D 53/2544
191 เยนฟล๊อกซิน ฉีด GENFLOXCIN INJECTION 1D 12/2544
192 เย็นต้ามัยซิน 50 GENTAMICIN 50 INJECTION 1D 3/2528
193 เย็นต้าไมซิน ซัลเฟต ชนิดฉีด GENTAMICIN SULPHATE INJECTIAN 1D 36/2530
194 เลมิโซล LEMISOL 1D 37/2529
195 เลโวโซล LEVOZOLE INJECTION 1D 31/2550
196 เวตต้า-2000 VETTA-2000 1D 26/2550
197 เวสโกเด็กซ์แทรน VESCODEXTRAN 1D 102/2552
198 เวสโกเมกซ์ VESCOMEC 1D 198/2549
199 เวสโคมูทาลิน 100 VESCOMUTALIN 100 1D 295/2549
200 เวสโคมูทาลิน 200 VESCOMUTALIN 200 1D 296/2549
201 เวอร์ตินการ์ด (ชนิดฉีด) VERTINGARD (INJECTION) 1D 20/2554
202 เวอร์โซล ชนิดฉีด VERSOL INJECTION 1D 14/2551
203 เอนิ ANI 1D 41/2554
204 เอนโรทิล - 50 ENROTYL - 50 1D 5/2545
205 เอสโคลิน ESCOLIN 1D 79/2549
206 เอแมกซ์-บี 12 AMAX-B 12 1D 30/2550
207 เอ็กซ์ - ซีน X - ZINE 1D 10/2542
208 เอ็กซ์ - โทซิน X - TOCIN 1D 232/2547
209 เอ็กซ์-ลาซีน X-LAZINE 1D 17/2551
210 เอ็นฟล็อกซิน ENFLOXIN 1D 13/2538
211 เอ็นโรซาซิน ENROXACIN 1D 25/2553
212 เอ็นโรซิน 10% ชนิดฉีด ENROCIN 10% INJECTION 1D 6/2554
213 เอ็นโรซิน 5% ชนิดฉีด ENROCIN 5% INJECTION 1D 58/2550
214 เอ็นโรฟล็อกซ์ ชนิดฉีด ENROFLOX INJECTION 1D 18/2541
215 เอ็นโรโนวา 10% ENRONOVA 10% 1D 29/2551
216 เอ็นโรโนวา 5% ENRONOVA 5% 1D 57/2550
217 เอ็ส - พัยริน S - PYRIN 1D 61/2544
218 เฮลเม็คติน 1% HELMECTIN 1% 1D 13/2553
219 แคนเย่น โซลูชั่น KANGEN SOLUTION 1D 21/2528
220 แบคโทลิน BACTOLIN 1D 189/2548
221 แพคต้าซิน PACTACIN 1D 64/2549
222 แอคมี่ ลินโค 300 ชนิดฉีด ACME LINCO 300 INJECTION 1D 59/2550
223 แอคมี่ เอ็นโร 5% ชนิดฉีด ACME ENRO 5% INJECTION 1D 47/2549
224 แอนนาโฟน 50% ANAFONE 50% 1D 187/2550
225 แอนนิเม็ค (ชนิดฉีด) ANIMEC (INJECTION) 1D 115/2550
226 แอนเด๊กซ่า ANDEXA 1D 223/2549
227 โกลเด็นโร ชนิดฉีด GOLDENRO INJECTION 1D 74/2553
228 โทนามิค TONAMIC 1D 137/2550
229 โนมินจิน 50% NOMINGIN 50% 1D 188/2550
230 โนมินโฟน 50% NOMINFONE 50% 1D 47/2531
231 โนวา บี 12 ชนิดฉีด NOVA B 12 INJECTION 1D 42/2551
232 โนวา-อ็อกซี่ 200 อาร์ทียู NOVA-OXY 200 RTU 1D 40/2553
233 โนวาซิลแลน (ยาสำหรับสัตว์) NOVACILAN INJECTION (FOR VETRINARY USE) 1D 53/2530
234 โนวาลซิน NOVALCIN 1D 197/2546
235 โนวาเม็กติน 1% NOVAMECTIN 1% 1D 8/2554
236 โนวาโทดิม 20% NOVATODIM 20% 1D 15/2555
237 โนวาไทลิน 20 NOVATILIN 20 1D 9/2554
238 โนวาไพโรน NOVAPYRONE 1D 69/2552
239 โปร-เฟอร์รอน PRO-FERRON 1D 14/2542
240 โปรการ์ด 5 % PROGUARD 5 % 1D 37/2542
241 โปรจิน PROGIN 1D 196/2546
242 โลวาโซล LOVASOL 1D 2/2538
243 โลเด๊กซ่า - เว็ท LODEXA - VET 1D 222/2549
244 โอลันยิ่น ชนิดฉีด สำหรับสัตว์ OLANGIN INJECTION (FOR VETERINARY USE) 1D 103/2549
245 ไซมิซิน ZYMICIN 1D 30/2553
246 ไซลาเวท XYLAVET 1D 20/2553
247 ไดนามูทีลิน 10% ชนิดฉีด DYNAMUTILIN 10% OIL INJECTION 1D 24/2541
248 ไดริน DIRINE 1D 22/2529
249 ไดโซลเวนเต้ (ฮิปปร้า) DISOLVENTE (HIPRA) 1D 260/2547
250 ไดไพยิ่น ชนิดฉีด DIPYGIN INJECTION 1D 100/2550
251 ไทซิน 50 ชนิดฉีด TYSIN 50 INJECTION 1D 5/2532
252 ไทอะซิน 200 TIAZIN 200 1D 110/2551
253 ไทอะมูลิน 20% TIAMULIN 20% 1D 297/2549
254 ไทอามูติน ชนิดฉีด 20% TIAMUTIN INJECTION 20% 1D 32/2541
255 ไทแอม-200 TIAM-200 1D 3/2547
256 ไทโลวา 200 TYLOVA 200 1D 40/2551
257 ไทโลเจคท์ 20% TYLOJECT 20 % 1D 19/2542
258 ไทโอทิลิน 10% ชนิดฉีด TIOTILIN 10% OIL INJECTION 1D 22/2541
259 ไทโอนาโอลิน - 100 TIONAOLIN - 100 1D 26/2547
260 ไทโอนาโอลิน - 200 TIONAOLIN - 200 1D 25/2547
261 ไนเจน NIGEN 1D 164/2549
262 ไบรีน่า BAYRENA 1D 14/2531
263 ไมรามัยซิน MIRAMYCIN ( INJECTION 5 MG/ML ) 1D 27/2527
264 ไมรามัยซิน ชนิดฉีด MIRAMYCIN (INJECTION 40 MG/ML) 1D 29/2527
265 ไมรามัยซิน ชนิดฉีด ( 100 มก/มล.) MIRAMYCIN INJECTION ( 100 MG/ML) 1D 2/2545
266 ไมโอเฟอร์ MYOFER 1D 9/2542
267 ไอออนเด็กแทรน - 100 IRONDEXTRAN - 100 1D 110/2546
268 ไออ้อน เด้กซ์ แทรน ฉีด IRON DEXTRAN INJECTION 1D 36/2529
269 ไอเด็คติน IDECTIN 1D 42/2547
270 ไอเวอซิน IVERCIN 1D 41/2547
271 ไอเวอร์เม็กติน IVERMECTIN 1D 228/2549
272 ไอเวอร์เม็กติน 1% IVERMECTIN 1% 1D 186/2550
273 ไอเวอร์เม็คติน ชนิดฉีด IVERMECTIN INJECTION 1D 138/2547
274 ไอเวอร์เม็คเวท IVERMECVET 1D 43/2553
275 ไอเวอร์แซท IVERSAT 1D 72/2546
276 ไอเวอร์แพค IVERPAC 1D 199/2549
277 ไอเวอเธล (ชนิดฉีด) IVERTHEL (INJECTION) 1D 19/2554
278 ไอเอิน เด็คซแทร็น 100 IRON DEXTRAN 100 1D 16/2542
279 ไอเอิน เด็คซแทร็น อินเจ็คชั่น IRON DEXTRAN INJECTION 1D 15/2542
280 ไอโรเด็กซ์ IRODEX 1D 52/2530
281 ไอโรเด็กซ์ IRODEX 1D 51/2530
282 ไอโวติค ชนิดฉีด IVOTIC INJECTION 1D 55/2541
283 ไฮตาเจน - 50 HITAGEN - 50 1D 347/2546
284 ไฮตาเจน-100 HITAGEN-100 1D 2/2547